De zomervakantieperiode is aangebroken. Met de vakantie in mijn hoofd moet ik denken aan de woorden van Jezus, die zegt: 

“Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schouders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Matteüs 11, 28-30).

Een juk kennen we nog wel maar het komt niet meer voor in ons dagelijkse leven. Om een juk te zien moet je naar Openluchtmuseum Erve Kots. Of naar de kaasmarkt in Alkmaar.

Een juk heeft voor ons een negatieve betekenis gekregen. Wanneer iemand emotioneel zwaar aan iets tilt, onder een probleem gebukt gaat, dan noemen wij die last een juk. Je ziet die persoon soms letterlijk gebogen lopen alsof iets zwaars hem op de nek zit. Zo’n juk wil je graag afwerpen, zodat je weer vrij en onbezwaard kunt leven. 

Jezus noemt het juk niet in negatieve zin. Want op zich is een juk een heel nuttig voorwerp. Met behulp van een juk kun je mooi uitgebalanceerd lopen, links en rechts, je blijft in evenwicht en kunt een flinke last versjouwen. Jezus biedt ons ‘zijn juk’ aan. Hij zegt als het ware: “Heb je zware lasten te dragen? Gebruik dan Mijn juk, dat draagt makkelijker. Mijn juk is zacht”. Er zitten denkbeeldig op dit juk aan de binnenkant kussentjes. 

De meesten van ons hebben wel iets te dragen in hun leven. Ieder van ons. Het leven kent zijn lasten. Die hangen samen met onze kwetsbaarheid, met ons samenleven en met de gebrokenheid van het bestaan. Sommige lasten kunnen we gelukkig wegnemen. Andere lasten moeten wij dragen en verdragen. Ze zijn in zekere zin onontkoombaar. 

De vraag is: Hoe kan ik onontkoombare lasten dragen? Jezus geeft ons een hulpmiddel: zijn juk. Wat is dat juk van Jezus? Hij zegt iets heel belangrijks: “Ik ben zachtmoedig en nederig van hart”. Zachtmoedigheid en nederigheid. Daarmee heeft Jezus zelf de lasten gedragen en Hij beveelt ons aan ook met dát juk onze lasten te dragen. Het ene stuk van het juk is de zachtmoedigheid en het andere de nederigheid. 

Ons probleem is vaak: wij reageren spontaan op de lasten van ons leven omgekeerd. Dat is ook begrijpelijk. Op lasten reageren we vaak met een hard gemoed en met opstandigheid. Maar daardoor worden lasten juist zwaarder. Boosheid, ontkenning, teleurstelling en wraak zijn uitingen van een hard gemoed. Jezus leert ons om de onontkoombare lasten van het leven te dragen in eenheid met Hem. Dat draagt lichter. 

Misschien is dit een gedachte om te overwegen in deze periode?

Namens het parochiebestuur en het pastoraal team wens ik u voor de zomermaanden rust en verlichting toe en dat u zich door de liefde van de Heer gedragen weet.

Pastoor H.A.M. de Jong