Vredesdienst 17 september

Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Dit jaar kijken we naar onze democratie die onder druk staat.

Blijvende vrede begint daar waar ieder mens een stem heeft, er een eerlijke en rechtvaardige verdeling van macht is en zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten.

In Nederland geloven we graag dat wij die zaken op orde hebben. Maar onze democratie staat onder druk. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt.

Er liggen gevaren op de loer als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden.

Samen willen we ons bewust worden van het belang van vrede en ook bidden voor de vrede.

U bent van harte uitgenodigd voor de Oecumenische Vredesdienst op zondag 17 september, aanvang 10.00 uur in de Oude Calixtuskerk van de Hervormde Gemeente Groenlo. Voorganger is ds. Fokko Helder uit Winterswijk.

Vredesweek 2023