Een viering, op zondag 24 juni, waarin Hans de Graaf voorging en de aanwezigen begroette met een hartelijk welkom op deze zomerse zondagmorgen droeg als thema “Wees niet bevreesd”,
Zijn woorden in het welkomstwoord: “Er zijn tegenwoordig nogal wat kwesties waar je bang van wordt”. We rollen van de ene in de andere crisis, zoals klimaat verandering, droogte, teloorgang van de aarde: ‘Onze moeder aarde’ en de consequenties daarvan waar veel mensen voor vrezen. Worden we ons bewust van deze thema’s en kunnen we ermee leven? Met respect voor moeder aarde en de bewustwording daarvan kunnen we als christen iets bijdragen aan het behoud daarvan.
 
In zijn overweging sprak de voorganger over het levenswerk van pater en missionaris Joop van Kessel, een oud Aaltenaar. Zijn levenswerk in Chili bij de Hoogland Indianen en hun cultuur is volledig in harmonie met moeder aarde. 
Pater van Kessels’ levenswerk uitte zich ook in het schrijven van boeken over de cultuur van de Hoogland Indianen, die de aarde zien als Moederaarde. Een moeder verwaarloos je niet.

Pater van Kessel profeteert geen rampen: Nee hij is een sterk gelovig en optimistisch mens in zijn levenswerk. Zijn woorden: ‘‘Dankzij Jezus Christus, die mij kracht geeft”.
Helaas gaat de gezondheid van pater van Kessel achteruit. Eind juli zal pater van Kessel voor de laatste keer en onder begeleiding naar Chili afreizen om afscheid te nemen van zijn geliefde Hoogland Indianen.
Hij heeft een stichting opgericht. Wanneer zijn aardse leven eindigt, hoopt hij dat zijn levenswerk wordt voortgezet: Leven in harmonie met God en met onze moeder aarde.

 

Het thema van deze viering: “Wees niet bevreesd”. Voor kleine mensen is Hij bereikbaar. Hij geeft hoop aan rechtelozen, hun bloed is kostbaar in zijn ogen. Hij koopt hen vrij uit het slavenhuis. Volgens Psalm 72 II

Ook Maria wordt nooit vergeten in de R.K. vieringen. Zij is de belangrijkste vrouw in het R.K. geloof en ze werd vereerd met het prachtige lied, dat aan haar gewijd is, het ‘Magnificat’.

Altijd tijdens een zondagsviering spreekt de voorganger de vredeswens uit: ‘De vrede van Jezus Christus zij met u’, wij geven elkaar een hand en wensen elkaar vrede toe.

Na afloop was er een gezellig samenzijn met koffie of thee in gebouw Elim.