Een dubbele feestdag vandaag in de Oude Helena kerk. Het thema van de viering was: Een plaats waar God wonen wil.
Een viering waarin 2 vrouwen van betekenis voor het R.K. geloof in de aandacht stonden, namelijk de H. Maagd Maria en de H. Helena onze patrones.
Wij danken deze vrouwen zei de voorganger, Jos Droste, bij aanvang van de viering, in zijn begroeting van de aanwezigen. Deze vrouwen hebben geschiedenis gemaakt. Maria als de moeder van Jezus en Helena als moeder van Keizer Constantijn, zij bracht het Christelijke geloof onder de aandacht o.a. door kerken te laten bouwen.
Het is moeilijk in deze tijd te luisteren. Naar wie moet je luisteren door al die veranderingen in het klimaat, op deze aarde en de maatschappij en ook in religie? 
Zij, Maria en Helena, hebben ons naar God gewezen en naar Hem geluisterd.

De voorganger herinnerde ons aan het Turkse meisje, dat tijdens de aardbeving in Turkije, geboren is onder het puin. Dat wens je niemand toe, maar met haar gaat het goed stond afgelopen week in de krant. Zij heeft een toekomst.
Voor dit meisje is leven én voor haar is een toekomst mogelijk.
Vandaag mochten we ‘Toekomst en Leven’ samen vieren in de woord en gebedsdienst met hoop op de toekomst met deze twee vrouwen.

Tot slot baden we het ‘Weesgegroet’ en zongen we liederen: een lofzang voor Maria en het Helena Keizerin lied.

  Na afloop brachten we een bloemenhulde aan de H. Helena bij haar beeltenis buiten in de tuin van de kerk. Bij Maria konden een kaarsje opsteken in de stilteruimte onder de toren.

Daarna was er een samenkomst, zoals na iedere viering, in gebouw Elim met koffie of thee of gewoon om gezellig met elkaar na te praten.

Bloemengroet. Zoals na iedere viering werd het altaar bloemenstuk naar een zieke parochiaan gebracht.