Veertig dagen na kerstmis (op 2 februari) wordt al sinds de vierde eeuw ‘Maria Lichtmis’ gevierd. Een feest met meer betekenissen en rijk aan symboliek. Het is nu een tijd waarin we niet verder lijken te kijken dan de regen of het grijs van lucht en grond. De kou neemt toe, maar de dagen lengen op weg naar de lente. Ceremonies die diep in het verleden van de mensheid wortelen, kunnen opbloeien in het dagelijks leven en er betekenis aan geven. Ook Vrije Scholen waarderen dit feest. De officiële naam ervoor is ‘de opdracht van Christus in de Tempel’. Een zekere Simeon is daarbij aanwezig, een oude man die al zijn leven lang op een positief teken heeft gewacht. Als steun in het leven speelt het ontsteken van licht op deze dag een belangrijke rol. Ook de aanbeveling om dat te doen in de rest van het pas begonnen jaar. Maria als draagster van het goddelijke licht hoort van Simeon woorden over het kind. Ook over haar, als moeder van een zoon die een levensweg zal kiezen buiten de gebaande paden in die dagen.

Het parochiekoor Caisa zingt in deze viering, die op zondag 4 februari om 9.30 uur in de Oude Helenakerk begint. Voorganger is Hans de Graaf. Na de dienst wachten in Elim koffie en thee met een pannenkoek. Die koek is ook een van de tradities op Maria Lichtmis.