Maria Lichtmis: Een Licht dat voor alle volkeren straalt.

 

Op deze zondagmorgen in februari vierden wij gezamenlijk de gedachtenis aan de ‘opdracht van Christus in de Tempel’ met het intrede lied: ’Wij gaan op weg; laat de vlam weer branden’ onder muzikale en vocale begeleiding van koor ‘Caisa’. Een lied dat past bij dit thema, de opdracht van Jezus ‘Het licht van deze wereld’, 40 dagen na Kerstmis. Traditioneel ook Maria Lichtmis genoemd. De eenvoudige Maria, zij was de uitverkorene onder de vrouwen, icoon van Gods genade, zij die het Goddelijk licht droeg en baarde.

Veel mensen waren aanwezig in deze mooie viering met voorganger Hans de Graaf.

Als de zwangere Maria haar nicht Elisabeth ontmoet spreekt zij woorden, die in het oude lied Magnificat worden gezongen. Het prachtige ‘Magnificat’ werd ten gehore gebracht; gezongen door het kathedraal koor van St. Jan in den Bosch.

Tevens werd aandacht besteed aan de dag van de Heilige Blasius van Sebaste.  Blasius is vooral bekend als de beschermheilige van hen die lijden aan keelaandoeningen.

 

Zoals u al in bovenstaande regel kunt lezen staat de viering ter gedachtenis symbool voor de intrede van Christus in de tempel van Jeruzalem, als het “Licht dat voor alle volkeren straalt”. De kaarsen worden de volgende dag, gebruikt bij het geven van de Blasiuszegen. De wonderbaarlijke genezing van het jongetje met de doorgeslikte visgraat ligt aan de basis van de zogeheten Blasiuszegen.

 

Deze feestdag vierden we Samen met ’Maria Lichtmis.’  Traditioneel worden de kaarsen dan gewijd en aangestoken bij haar beeltenis.

Het is tevens de traditie dat er op Maria-Lichtmis pannenkoeken gegeten worden. Dit werd uitgedrukt in het gezegde: ‘ Er is geen vrouwtje nog zo arm, of ze maakt met Lichtmis haar pannetje warm.’

 

Als slotlied zongen we: ‘Ga met God en Hij zal bij je zijn.’

 

Na de viering was er koffie en thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten in Elim met koffie en thee én inderdaad pannenkoeken! De lekkernij werd zeer gewaardeerd door de aanwezigen. In het zuiden van ons land en in België wordt deze gewoonte nog steeds toegepast. En op 4 februari dus ook in Aalten bij het gezellig napraten met een kopje koffie of thee.