Terugblik op:

Thema: Afbraak of Opbouw?
Op zoek naar houvast en geborgenheid zo zijn we hier op deze zondag samen gekomen
Het is dan de derde zondag van de Veertigdagentijd, ook wel Vasten genoemd.  
Er gebeurt tegenwoordig nogal wat in onze wereld, dichtbij en ver weg. Oude zekerheden vallen weg, vertrouwde gebouwen en instellingen veranderen van functie, leegstand, er wordt gemorreld aan de grondwet en BN’ers vallen van hun voetstuk.
Niets lijkt meer heilig te zijn, ook heilige huisjes niet!
Laat ons op weg zijn naar een nieuw toekomst in de 40-dagen-tijd.
In tijden van verandering wordt veel overhoop gehaald, zoals letterlijk ook Jezus deed in de Tempel in Jeruzalem toen het paasfeest nabij was en Hij daar de handelaren verjoeg, die zich in de Tempel gevestigd hadden met hun koopwaar. De Tempel is géén markt!
Blijkbaar werkt het optreden van Jezus als een katalysator, hij zet een proces in gang dat al 2000 jaar jaren bezig is.
Is dat nu reden tot zorg of schept het juist ruimte?

De Tempel is voor Joden in die tijd, wat voor ons Rooms Katholieken ‘Het Vaticaan’  is in de huidige tijd. Het is het vanzelfsprekend het hart van het geloof. De plaats met rituelen van offers en feesten. Wat betekenen deze als je er met je hart niet bij bent? Niets, afbreken dus, óf afbraak en opbouw?
En wat je afbreekt moet je weer opbouwen. Verbondenheid is wat in je hart zit!
Hoe gaan we in de huidige tijd met elkaar om, we zijn elkaars broeders en zusters. Ook
omgang met mensen van andere geloven biedt ruimte om te bouwen aan Gods nieuwe wereld. Behandel God en de naasten als jezelf.

Na de viering was er een gezellig samenzijn met koffie en thee in Elim.