Op Goede Vrijdag 2024 werd in Aalten, in een zaaltje in het ‘Helenahuis’, de Kruisweg van Jezus herdacht over het lijden van Jezus. Dat gebeurde met afbeeldingen van de laatmiddeleeuwse Aaltense Kruiswegstaties. Voorgangers waren Jos Droste en Hans de Graaf. De dertien zandstenen staties stonden ooit langs de glooiende paden van het dorp, richting de Calvarieberg. De originelen hangen prominent in museum Catharijneconvent te Utrecht. Als cultureel erfgoed zijn ze van nationale betekenis.
Naast de traditionele zang tussen de staties werd een verbinding gemaakt met de hedendaagse kruiswegen. In een gebed bij elke statie werden die noden voorgelegd aan de schepper van hemel en aarde. Ook het weer opstaan uit de dood, dankzij naastenliefde, kreeg de aandacht. Het was een indrukwekkende en goed bezochte herdenking in geloof en met herkenning. Na afloop konden de aanwezigen elkaar ontmoeten. 

  

                                             :

             

Alle veertien staties werden op beeldscherm vertoont.
Hieronder een impressie van de herdenking/gedachtenis van Jezus. Aan zijn veroordeling, zijn lijdensweg door de straten van Jeruzalem naar de Calvarieberg en zijn kruisiging.

Na het vertonen van iedere statie sprak Jos Droste een tekst uit, passende in de huidige tijd en werd die gezamenlijk gezongen.

 

 

    De veroordeling van Jezus

Vierde Statie: Jezus valt onder het kruis. Voor wie ten val komen: onervaren onbekend met risico's eigen grens niet kennen. Help hen opstaan en verder gaan.

Zevende statie: Voor hen die zich laten horen en durven handelen, dat zij een voorbeeld zijn voor hen die wegglijden en onverschillig zijn.

 

 

 Voor hen die ten ondergaan aan inzet voor anderen, dat zij ons bewust maken van onze rol in deze wereld.

 

 

 Dertiende statie: Voor eerbied voor elk mens van de wieg tot graf en goede zorg voor zieken en stervenden en                                                                          nabijheid en aandacht.

Veertiende statie: De graflegging. Voor de naamloze doden en voor hen die niet weten waar hun geliefden zijn. Voor allen van wie het leven op dood spoor is gekomen.