Met gelovigen uit vele Aaltense kerken.

Al een aantal jaren vroeg in de morgen op eerste Paasdag komen we samen in de kerk. Ieder in zijn eigen kerk/gebouw om de opstanding, de verrijzenis van Jezus Christus te vieren.
In 2024, in de Oude Helenakerk, in een oecumenische viering met ds Zeldenrijk en Hans de Graaf als voorgangers. Het was een goed bezochte viering met een hartelijk welkomstwoord, gebeden en gezangen passend bij het hoogfeest van Pasen. Aan het eind van de dienst werd er aan ieder  een kaarsje in de liturgische kleur geel uitgereikt om het in de avond om 20.00 uur thuis aan te steken met als herinnering aan de ochtendviering en aan elkaar.


 

Na afloop van deze dienst/viering volgt dan het samenzijn op de markt met gelovigen uit andere Aaltense geloofsgemeenschappen. Langzaam stroomt de markt dan vol met mensen, uit alle richtingen komen ze aan. Het is misschien wel het mooiste moment, na de viering in eigen kerk van Pasen: deze samenkomst! We zien en voelen, dat er voor deze mensen maar één Jezus Christus bestaat: de op eerste Paasdag herrezen zoon van God.

  

Op de markt richtte ds. Zeldenrijk zich tot de mensen met een goed verhaal vol humor, begeleid door een blaasensemble van muziekverenging Excelsior. 
Tot slot zingen we nog het lied ´U zij de Glorie´ en gaan naar huis of mee met familie, een goed gevoel en naar de koffie. Weer een mooie gezamenlijke paasmorgen in 2024.