De zondagviering op 7 juli 2024
Een viering met als thema: ‘Je wordt geroepen’. Een thema dat momenteel zeer actueel is. Niet alleen in kerken/geloofsgemeenschappen maar zeker ook in de maatschappij, zoals verenigingen.
In jouw jeugd was geloven een vanzelfsprekendheid. Ook vanzelfsprekend was het om vrijwilliger te zijn. 
Bedoeld met ‘Je word geroepen’ is: handen van vrijwilligers. Zij zijn in de huidige tijd zeer belangrijk om alles, het werk en alles wat gedaan moet worden om te kunnen functioneren, nog  gedaan te krijgen. 
In zijn overweging sprak de voorganger: “In de huidige tijd nu er veel kerken gesloten worden. Wat moet er gebeuren met het religieus erfgoed bijvoorbeeld uit kerken?“ 
De voorganger haalde een voorbeeld aan uit de H. Mattheus kerk te Eibergen, waar een mooi reliëf staat van de H. Mattheus, voorstellende een roeping! Een roepstem, die Mattheus ontving in een heldere lichtflits, zullen de huidige generaties niet meer krijgen. In deze tijd van krimp is echter een roeping van wezenlijk belang en wel de roepstem tot helpen d.m.v. jouw handen om de geloofsgemeenschap in stand te houden. 
“Hopelijk horen velen onder u deze stem. Aanwas van jonge vrijwilligers is zeer welkom. Vrijwilligerswerk doen geeft voldoening, iets doen voor anderen.”
We constateren dat alles in onze samenleving uit het lood is geslagen. Vrijwilligers hebben we nodig! Als vrijwilliger bent u de smeerolie van onze samenleving. “U wordt geroepen, blijf uw geloof trouw.”
Een bekende uitspraak: ‘Vele handen maken licht werk’, maar daarvoor zijn vele handen nodig om licht werk te maken!
We hebben samen gebeden en gezongen voor alle vrijwilligers, die de roepstem gehoord én  verstaan hebben én dat de jonge generatie deze roepstem ook mag horen.

Na de viering was er een gezellig samenzijn met koffie of thee in Elim.