Waarheen…? En hoe…? 

Wat is uw mening over uw geloofsgemeenschap nu en in de toekomst? 

December verleden jaar ontvingen de Bredevoortse abonnees van de SintLudgernu.nl een enquêteformulier met de hierboven genoemde titel bij de SintLudgernu.nl uitgave. Aan de hand van een 25-tal vragen hoopt de locatieraad een antwoord te krijgen hoe nu en in de toekomst verder te kunnen gaan met de Bredevoortse locatie. De enquête is gevonden op internet en aangepast aan de Bredevoortse situatie. 

De locatieraad is momenteel druk bezig de inmiddels binnengekomen formulieren, momenteel ongeveer 25 procent, uit te werken en hoopt op korte termijn het resultaat via een inlegvel bij een volgende uitgave van dit blad bekend te kunnen maken. 

Aan de hand van een klein aantal formulieren en enkele vragen wordt alvast een tip van de sluier opgelicht. 

Zo noemt een groot aantal mensen bij vraag 3 wat de belangrijkste redenen zijn waarom het kerkgebouw onmisbaar is: Tot rust komen, stilte en gebed, troost, een houvast waaraan men gehecht is. Bij het verdwijnen gaat er veel cultuur verloren. Slechts een enkeling noemt het gebouw niet onmisbaar, elders kan men ook gemeenschap vieren. 

Op vraag 5: Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw kerkgebouw? wordt het meest geantwoord: rust, ruimte en thuisgevoel en keurig verzorgd. 

Als antwoord op vraag 6: Wat zijn de meest positieve kenmerken van uw geloofsgemeenschap/locatie? wordt het grote aantal, actieve vrijwilligers het meest genoemd. 

Vraag 7 luidt: Wat doet u als in uw kerkgebouw geen diensten meer gehouden worden? Er werden veel verschillende antwoorden gegeven: niet meer gaan óf naar het dichtstbijzijnde kerkgebouw óf een alternatief, in dit geval Lichtenvoorde. 

Vraag 17 vraagt naar de bereidheid financieel bij te dragen aan het in stand houden van het kerkgebouw en de liturgische diensten. Meeste parochianen handhaven hun bijdrage op het huidige niveau, een enkeling is bereid de bijdrage te verhogen. 

Tot slot: Op de stelling ‘Het voortbestaan van een geloofsgemeenschap is alleen mogelijk als er voldoende activiteiten onder de parochianen plaatsvinden en als de parochianen hun kerkgebouw zelfstandig kunnen onderhouden’ antwoordde bij deze steekproef meer dan 85% met ja.