Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Hart en H. Georgius | Bredevoort

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Dit jaar vieren de kerken in Bredevoort de starzondag in de Koppelkerk. Daar wordt dan in het kader van septemberkunst werk van kunstenaars tentoongesteld, onder het motto “vier de vrijheid”. Dit laatste heeft verband met de herdenking van het einde van de oorlog, 75 jaar geleden. In de viering spelen de schilderijen een rol en denken we na over het thema: vrijheid om te…Zijn er grenzen aan de vrijheid? Wat doen we met onze vrijheid? Wat betekent het voor mij persoonlijk. Ben ik als mens vrij? De tentoonstelling in de grote zaal van de Koppelkerk wordt later pas geopend, dus wij hebben er een voorproefje ervan. We worden begeleid door een koperensemble.

15 september 9.30 Koppelkerk

Workshop voor de kinderen!!

Iedereen is welkom

Waarheen…? En hoe…? 

Wat is uw mening over uw geloofsgemeenschap nu en in de toekomst? 

December verleden jaar ontvingen de Bredevoortse abonnees van de SintLudgernu.nl een enquêteformulier met de hierboven genoemde titel bij de SintLudgernu.nl uitgave. Aan de hand van een 25-tal vragen hoopt de locatieraad een antwoord te krijgen hoe nu en in de toekomst verder te kunnen gaan met de Bredevoortse locatie. De enquête is gevonden op internet en aangepast aan de Bredevoortse situatie. 

De locatieraad is momenteel druk bezig de inmiddels binnengekomen formulieren, momenteel ongeveer 25 procent, uit te werken en hoopt op korte termijn het resultaat via een inlegvel bij een volgende uitgave van dit blad bekend te kunnen maken. 

Aan de hand van een klein aantal formulieren en enkele vragen wordt alvast een tip van de sluier opgelicht. 

Zo noemt een groot aantal mensen bij vraag 3 wat de belangrijkste redenen zijn waarom het kerkgebouw onmisbaar is: Tot rust komen, stilte en gebed, troost, een houvast waaraan men gehecht is. Bij het verdwijnen gaat er veel cultuur verloren. Slechts een enkeling noemt het gebouw niet onmisbaar, elders kan men ook gemeenschap vieren. 

Op vraag 5: Wat zijn de twee meest positieve kenmerken van uw kerkgebouw? wordt het meest geantwoord: rust, ruimte en thuisgevoel en keurig verzorgd. 

Als antwoord op vraag 6: Wat zijn de meest positieve kenmerken van uw geloofsgemeenschap/locatie? wordt het grote aantal, actieve vrijwilligers het meest genoemd. 

Vraag 7 luidt: Wat doet u als in uw kerkgebouw geen diensten meer gehouden worden? Er werden veel verschillende antwoorden gegeven: niet meer gaan óf naar het dichtstbijzijnde kerkgebouw óf een alternatief, in dit geval Lichtenvoorde. 

Vraag 17 vraagt naar de bereidheid financieel bij te dragen aan het in stand houden van het kerkgebouw en de liturgische diensten. Meeste parochianen handhaven hun bijdrage op het huidige niveau, een enkeling is bereid de bijdrage te verhogen. 

Tot slot: Op de stelling ‘Het voortbestaan van een geloofsgemeenschap is alleen mogelijk als er voldoende activiteiten onder de parochianen plaatsvinden en als de parochianen hun kerkgebouw zelfstandig kunnen onderhouden’ antwoordde bij deze steekproef meer dan 85% met ja.

Eind januari werd er tijdens de viering in de H. Hart en H. Georgiuskerk te Bredevoort aandacht besteed aan dit jubileum. 13 januari 1990 was de eerste woord en communieviering i.v.m. het overlijden van Pastoor Becker. Bredevoort had toen geen pastoor meer en er waren toen ook weinig pastores. Zodoende is de samenwerking met Meddo ontstaan.1 weekend ging Bredevoort in eigen parochie voor en in Meddo ( 1 x per maand). Een weekend ging Meddo in eigen parochie voor en in Bredevoort ( 1x per maand) door de samenwerking en omdat er weining pastores waren werden er twee weekenden door de werkgroep ingevuld.


Door de komst van Pastor Rademakers werd het 1x per maand Bredevoort en de maand erop Meddo, zodat de samenwerking bleef bestaan. Door het overlijden van Pastor Rademakers werd de werkgroep weer volop ingezet en door de komst van Pastor Droste zou de werkgroep overbodig zijn, en wilden ze de samenwerking opzeggen, beide werkgroepen hebben zich bijeen geschaard, om de samenwerking toch voort te zetten, met de opzet van als er weer minder pastores zijn door omstandigheden dat de werkgroep dan weer vlug inzetbaar was.
Want als je de vrijwillig voorgangers opnieuw moet vragen hebben ze vaak een andere functie of geen interesse meer. Toen gingen we om de maand voor maar wel in beide parochies.
Nu er opnieuw weinig pastores zijn  in de Parochie st Ludger, zijn we blij dat we nog altijd de goede samenwerking hebben. Er zijn nooit geen problemen met de uitwisseling alles gaat in goed overleg, een erg prettige samenwerking.
Ook hebben we in alle 2 de werkgroepen een erg goede bezetting, en erg honkvast team de meeste voorgangers zitten al jaren in de werkgroep.
Joep Dorsthorst en Jos Wessels zitten vanaf de oprichting in de werkgroep Joep bij de werkgroep Meddo en Jos bij Bredevoort.
De vrijwilligers avonden in  Bredevoort en Meddo  worden door beide werkgroepen goed bezocht en zijn altijd erg gezellig.

Tijdens de viering werden alle werkgroepleden in het zonnetje gezet, en kregen een medaille overhandigd door Pastoor C Pikkemaat. De namen van de werkgroepleden Bredevoort: Jos Wessels, Lidy Gijsbers, Irma Verwaaijen, Jose Visser, Marie-Therese Stevens, Angelita Hunting, Dorien Wegchelear.

De namen van de werkgroepleden Meddo: Nelly Raben, Leo Zieverink, Lidy Wolters,
Anne Marie Horning, Marie Buiil, Ida Beekman, Joep Dorsthorst.

Na afloop van de viering was er nog een gezellig samenzijn in het zaaltje naast de kerk onder het genot van een kopje koffie, een hapje en een drankje.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

28 feb 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Vasten vanuit Bijbels perspectief
 
21 mrt 2023
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Filmavond met Lion