U was gewend om de intenties en de namen van de overledenen, in het Ludgerblad aan te treffen. Vanaf nu worden deze in de Nieuwsbrief vermeld. U kunt zich op de website van de Parochie (www.paulus-ludger.nl) aanmelden voor deze Nieuwsbrief. U ontvangt deze dan maandelijks via de mail. Achter in onze kerk zullen ook enkele exemplaren worden neergelegd.