Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Agatha | Harreveld

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Together Days 21 - 24 april 2022

De Together Days zijn afgesloten met een Eucharistieviering en een gezellig samenzijn in Beltrum. Zie op deze website de verslagen van de activiteiten met daarbij de fotoalbums.

Programma

Donderdagavond 21 april opening met een verteltheater ‘Nieuw Begin’

Vrijdag 22 april pastorale, diaconale en ontmoetingsactiviteiten

Zondag 24 april Parochiedag voor allen!

 

We waren blij u te zien.

Wij wijzen graag op onderstaande mogelijkheden om verbonden te zijn in gebed:

Noveengebed www.bisdomhaarlemamsterdam.nl

Cirkel van gebed https://www.kro-ncrv.nl/katholiek/nieuws/cirkel-van-gebed-verbindt-katholieken

Klokken van troost en hoop https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/nieuwsbrief-maart-2020/

 

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

Harreveld, december 2019.

Beste inwoners van Harreveld,

De vorige keer, dat wij u op de hoogte brachten met betrekking tot het in stand houden van de kerk in Harreveld, stonden we voor het bezoeken van de kerk in Silvolde en een andere delegatie zou contact opnemen met de Stichting Oude Gelderse Kerken. Even in het kort wat over beide bezoeken.

  • De kerk in Silvolde is gekocht en wordt geëxploiteerd door de Coöperatie Mauritius. Zij verhuren de kerk o.a. aan de Geloofsgemeenschap Mauritius, die er vieringen houdt. Andere inkomsten komen uit

    • -  certificaten, die verkocht werden; 900 betalende huishoudens die kerkbalansgelden binnenbrengen

    • -  verhuur aan een uitvaartverzorger

    • -  verhuur aan een bedrijf, dat een antenne op het dak van de kerk heeft staan. De 15 vrijwilligers verzorgen 1 x per maand een viering. Verder verzorgen ze tal van nevenactiviteiten.

  • De delegatie die de Stichting Oude Gelderse Kerken bezocht moest constateren, dat de stichting weinig kan doen voor de kerk in Harreveld. SGOK werkt hoofdzakelijk met Protestantse kerken, omdat de communicatie met het Bisdom vaak een struikelblok is; ook omdat er veel“kettingbedingen” zijn over wat er wel en niet mag met een kerk. Wel onderzoekt een oud-jurist van SGOK de oude aktes uit 1895 om vast te kunnen stellen, of de toenmalige gelden/gronden zijn geschonken aan de parochie St. Agatha of ten behoeve van de instandhouding van de kerk in Harreveld.

    Verdere huidige ontwikkelingen in chronologische volgorde.

Willie van Ooijen is geboren en getogen in Lichtenvoorde. Zijn opa en vader komen uit Den Haag. In verband met het bouwen van kerktorens in Zieuwent en Lichtenvoorde zijn ze in de achterhoek gekomen. Tijdens zijn arbeidsloopbaan had Willie een tuincentrum, hoveniersbedrijf en boomkwekerij aan de Europalaan, welke inmiddels is overgenomen door 2 van zijn 3 zonen.

Hij is 23 jaar geleden verhuisd naar zijn nieuwe woning op de grens Harreveld/Lichtenvoorde en kreeg meer tijd voor het sociale leven.

Willie was als kind al betrokken bij de kerk. Het geloof is altijd belangrijk geweest voor hem. Hij is jarenlang misdienaar (op de foto1956: het linker jongetje) en later acoliet geweest.

 

Alles is begonnen op de lagere school. Als je niet geschikt was als misdienaar had je vast wel talent voor het jongenskoor, zo geschiedde. Jan Wieggers, de grote baas, wist wel raad met z’n knapen. Heel vaak na schooltijd in de kerk de trap op en met wat orgeltonen van hem, liederen leren uit de Canticum of andere boekjes. We vonden het spannend en mooi, daar op het koor, al latijn zingend, naar onderen kijken en dingen doen die de pastoor niet hoefde te zien. In enkele vakanties kregen we les van Theo Wolters (Lindeboom) die toen nog studeerde aan het conservatorium. De jongensstemmen van de Perosimis zitten tot op de dag van vandaag nog steeds opgeslagen in mijn (ruisachtige) brein. Was de kerk voor repetities niet beschikbaar dan oefenden wij in de vroege avonduren in de tussenkamer van Café Jos Wieggers.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

22 mei 2022
14:00
Eibergen, De Oude Mattheüs, Grotestraat 50
Flamenco als spirituele oefening