Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Johannes de Doper | Meddo

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Berichtgeving omtrent corona

Met ingang van 7 april nieuw telefoonnummer voor reserveringen: 06-83 13 71 02

Coronamaatregelen versoepeld per 5 juni 2021, zie Versoepeling van de coronamaatregelen.

 Met het gegeven dat wij op termijn afscheid moeten nemen van ons kerkgebouw willen wij dit graag op onze manier tot een goed einde brengen. Door het coronavirus is een versneld proces op gang gekomen, waardoor afspraken in het verleden gemaakt een andere wending kregen. Met ons was de afspraak gemaakt dat tot en met juni 2021 er nog één eucharistieviering in de maand zou worden gehouden, waarna tot het eind van 2021 er nog woord- en communievieringen mogelijk zouden zijn. Vanaf januari 2022 zouden dit woord- en gebedsvieringen worden. Dit werd wat de eucharistievieringen betreft teruggedraaid tot 27 december 2020. Pastoor H. de Jong was toen voor het laatst voorganger in deze viering. Op zondag 31 januari ’21 was Diaken C. Peters namens het pastorale team voor het laatst aanwezig in een gebedsviering. Daarna was het aan de geloofsgemeenschap om woord- en gebedsvieringen zelf in te vullen. Gekozen werd voor twee vieringen in de maand, temeer ook omdat vanwege het coronavirus er maar 30 personen aanwezig mogen zijn.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292