Ongeveer 5 jaar geleden werden de eerste plannen gelanceerd om de pastorie geschikt te maken als woonvoorziening voor ouderen. Zieuwents Belang en de beheercommissie hebben een lange adem nodig gehad. In december 2020 was het echter zover en is het contract getekend.
Aan de buitenkant van het monumentale gebouw zal weinig veranderen, het is een rijksmonument. De binnenkant wordt flink onderhanden genomen. Er worden 13 wooneenheden gerealiseerd voor zorgbehoeftigen zoals mensen met dementie. Van deze 13 eenheden zijn er 3 bestemd voor echtparen waarvan er 1 zorgbehoeftig is.
Een deel van de inrichting komt terug in het nieuwe ontwerp, zoals de schoorsteenmantels en de glas-in-loodschuifdeuren. Er komt een gezamenlijke huiskamer, deze kijkt straks mooi uit op de prachtige ‘pastorietuin’.  
Het is een prachtig project, waar velen mee bezig zijn geweest, en waarvan het resultaat hopelijk eind volgend jaar zichtbaar zal zijn.