Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Werenfridus | Zieuwent

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


20 december 2021, WEER VERANDERINGEN IN VIEREN ROND KERSTMIS

Kerstavond twee online vieringen.
Eerste Kerstdag twee online vieringen, overige vieringen voor Eerste Kerstdag vervallen.
Vanaf Tweede Kerstdag maximaal 50 personen per viering en reserveren is verplicht.
Maximaal 4 zangers per viering.

Zie de pagina Veranderingen door verscherpte maatregelen voor meer informatie.

De regering heeft strenge maatregelen doorgevoerd. Ook wij als Zieuwentse kerk proberen te voorkomen dat het virus zich snel kan verspreiden. Daarom is besloten om alle vieringen in Zieuwent voorlopig niet door te laten gaan.

Dus de kerstviering op 1e kerstdag en ook de nieuwjaarsviering gaan niet door.

Zelfs het “kindje wiegen” op 2e kerstdag gaat niet door.
De kinderen mogen op school niet bij elkaar komen. Hier sluiten wij als kerk ons bij aan. Daarom worden de kinderen ook niet in de kerk bij elkaar gebracht.

Ook de vieringen op woensdagochtend gaan niet door.

Wat kan er nog wel in de kerk:

  • De kerk blijft open voor een bezoekje aan de kerststal. We hopen dat iedereen zich dan wel aan de afstand regels houdt.
  • De HH. Paulus-Ludger parochie houdt wel vier kerstvieringen, twee op Kerstavond en twee op Eerste Kerstdag,
    Deze vieringen zijn in Groenlo en Lichtenvoorde.
    Deze zijn alleen online te volgen. Het is niet mogelijk om naar deze vieringen heen te gaan.
    Alleen dus via de computer te bekijken.
  • Alle intenties van onze Werenfridus gemeenschap worden in Lichtenvoorde voorgelezen.

We hopen dat u begrip heeft voor deze maatregelen.
Met z’n allen hopen en bidden we voor betere tijden.

Opnieuw een bijzonder jaar waarin corona een hoofdrol heeft gespeeld. De avondklok, wel of niet vaccineren, de basisregels die nog steeds gelden. Nu de boosterprik ter bescherming. En we zijn er nog lang niet klaar mee.
Op dit moment zijn de avondvieringen in de katholieke kerken geschrapt. Fijn dat we overdag wel samen mogen komen om te vieren en gedenken.
Nu het einde van het jaar nadert willen wij u danken voor het in ons gestelde vertrouwen. Dank u wel voor de geldelijke ondersteuning die ten goede komt aan onze kerk. Daarnaast danken wij alle vrijwilligers voor hun inzet en wij hopen in 2022 weer op u te kunnen rekenen.
Wij bedanken ook de verschillende bedrijven die kosteloos hun diensten hebben aangeboden.
Wij wensen alle medeparochianen een Zalig Kerstmis en een voorspoedig 2022.


De Beheercommissie

365 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen
te ontvangen en te geven
en tussenin:
gelukkig en gezond te leven!

Al is het ook dit jaar door Corona weer anders dan we gewend zijn, de adventstijd is begonnen.
In de H. Werenfridus hangt de grote adventskrans en elke week wordt er weer één kaars meer aangestoken. Tot aan Kerst, het feest van de geboorte van Jezus.

En vanaf deze week staat ook als vanouds de grote kerststal vóór in de kerk.
Het opbouwen daarvan is een behoorlijk intensief karwei. De vrijwilligersgroep van ‘sterke mannen’ is er een hele ochtend druk mee bezig.
De zware, grote beelden zijn bovendien oud èn kwetsbaar. Met deze erfenis van onze (Zieuwentse) ouders en grootouders moet dus voorzichtig worden omgegaan. Het hele jaar staan de kerstfiguren veilig opgeborgen. Maar in de kersttijd kan iedereen weer komen kijken bij de stal.
En met het hele gezin genieten van de nostalgische, haast magische sfeer die zo’n bezoek dan oproept. Andere mensen komen vaak ook om even te bidden of een kaarsje op te steken.
Het Kindje Jezus is er nu nog niet bij. Dat ligt natuurlijk pas met de Kerstdagen in de kribbe.
De engelen houden alvast de wacht. En als je een paar muntjes meeneemt, zal de knik-engel je daarvoor bedanken. Vanaf nu tot aan het Driekoningenfeest op 6 januari is, oud èn jong, van harte welkom bij de stal in de Werenfriduskerk.
Wel hopen we, dat iedereen daarbij rekening houdt met de dan geldende Corona-maatregelen.

 

Vorige week ontvingen de lezers van “DE KERKKLOK” bij dit blad een brief van  Beheercommissie Zieuwent (H. Werenfriduskerk). Er zijn zorgen over het voortbestaan van het zo vertrouwde Parochiehuis, een thuis voor vele Zieuwentse verenigingen.

 

Zieuwent, 12-10-2021

Onderwerp:  parochiehuis

Beste inwoners / parochianen,

De heer Freek Toebes, thans beheerder, heeft aangegeven zijn taken te willen beëindigen voor het parochiehuis. In overleg met  hem en de beheercommissie is besloten dat dit per 01-11-2021 zal zijn.  De verenigingen zijn middels een persoonlijke mail van Freek hiervan op de hoogte gebracht.

Het is zeer aannemelijk dat daarna geen zicht meer is op een andere beheerder.
In de afgelopen periode heeft de kerk een aanzienlijk deel van de vaste kosten van het parochiehuis overgenomen van Freek. De drijfveer daarbij was om het parochiehuis open te houden voor de verenigingen. Dat doel heeft de beheercommissie voor ogen gehad.

Er is inmiddels een overleg geweest met  Zieuwents Belang en de gemeente Oost-Gelre.
Op korte termijn staat er een overleg gepland met de verenigingen die gebruik maken van het parochiehuis, waarbij de toekomst van het parochiehuis besproken zal worden.
Samen hopen we tot een goede oplossing te komen waar elke vereniging bij gebaat is.

Heeft u vragen omtrent bovenstaande dan kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beheercommissie Henry Waalderbos.


Met vriendelijke groet,
Beheercommissie Zieuwent


Op 19 oktober is er een eerste overleg geweest met de verenigingen die gebruik maken van het parochiehuis, waarbij de toekomst van het parochiehuis besproken is.

Het was opnieuw spannend: mogen en kunnen we dit jaar wèl kermisvieren?
Wat in juni 2020 een prachtig jubileum-kermisweekend had moeten worden, viel door de Corona-pandemie helemaal in het water. Wat een teleurstelling!
Maar er kwam goed nieuws: het weekend van 2, 3 en 4 oktober mocht er, met inachtneming van de nieuwe Coronaregels, toch kermis gevierd worden in Zieuwent.
De opening vond volgens traditie plaats met een speciale weekendviering in de H. Werenfriduskerk met als thema: ‘Mooi da’j d’r bunt’.

Koningspaar en prinsenpaar komen de kerk binnen

In de viering hoorden we de volgende tekst, over de geschiedenis van de kermis:   
De kermis is een feest dat al héél erg lang bestaat. In de vroege Middeleeuwen werden al boerenkermissen gevierd. Dat was een feest in de open lucht met muziek, eten en drinken, rond de kerk van een dorp of stad.
De naam ‘kermis’ komt waarschijnlijk van het woord: ‘kerkmis’. De kerkmis was de mis en het feest dat de mensen vierden elk jaar  op de dag dat de kerk gewijd was . Eigenlijk dus het verjaardagsfeestje van de kerk in het dorp of de stad!

Verlichte kerk en attracties bij avondlicht

Het feest werd gevierd met een speciale hoogmis met zang en muziek. De kerk werd prachtig versierd en er waren kerkelijke optochten, processies, met priesters en beelden. In de Middeleeuwen groeide het uit tot een groots feest met muziek en dans, spelletjes, eten en drinken, handel en vermaak.
De middeleeuwer kende niet zoveel soorten van vermaak als wij nu. Die moest keihard werken om te overleven! Voor die mensen moet de kermis een geweldig opwindende gebeurtenis geweest zijn! Een kans om van alles te zien, te leren en te kopen. Of om nieuwtjes met vrienden en familie uit te wisselen en nieuwe mensen te ontmoeten. Bovendien was de kermis een mooie gelegenheid voor jonge mensen elkaar te ontmoeten!

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

15 feb 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Filmavond
 
08 mrt 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Godfried Bomans - Zijn katholicisme werd steeds minder katholiek
 
29 mrt 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Leo Fijen, Geloof beleven
 
21 apr 2022
19:30
Locatie nog nader te bepalen
Een nieuw begin, Together days
 
22 mei 2022
14:00
Eibergen, De Oude Mattheüs, Grotestraat 50
Flamenco als spirituele oefening