Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

H. Werenfridus | Zieuwent

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Kermisviering in de H. Werenfriduskerk met Harmonie en Schutterij, traditioneel de opening van de Zieuwentse kermis.

 

 

U kunt ook naar een deel van de muziek luisteren.

 

Koor, Leven is niet altijd zonneschijn

 

Harmonie, Bella Ciao

 

Koor, Geloofsbelijdenis

 

Harmonie, Hallelujah (Leonard Cohen)

 

Koor, Vredeslied

 

Harmonie, Fix you (Cold play)

 

Harmonie, Happy together

 

Zondag 12 juni komt de buurt bijeen op de hoek Hemmeledijk/Boschlaan. Het landkruis dat vanmiddag gezegend wordt is het derde in zijn geschiedenis. Ooit in 1947 opgericht uit dankbaarheid dat de buurt gespaard is gebleven in de oorlog.Al die jaren is voor gezorgd. En ook nu nog wordt het door de buurtbewoners zelf onderhouden. Het vorige kruis was aan vervanging toe en met vereende krachten is er een mooie plek gecreëerd om even van de fiets te stappen, even bij stil te staan.

Het kruis ligt aan de fietsroute Langs Kerken, Kruisen en Kapelletjes.

 

Op zondag 12 juni wordt met een korte plechtigheid, aanvang 15.00 uur, in buurtschap de Hemmele, hoek Hemmeledijk-Boschlaan, een nieuw landkruis gezegend. Het oude kruis heeft ongeveer 50 jaar op deze zelfde plek gestaan en werd op het op Eerste Paasdag ontstoken paasvuur van Zieuwent geplaatst. Het landkruis in de Hemmele, kent een hele geschiedenis.

Het nieuwe landkruis is namelijk het derde op rij. Op 13 april 1947 zegende pastoor Goosen op ‘de meest verwijderde plek’ van de parochie een kruisbeeld. Gelet op de reisafstand naar de kerk, gold het bidden van een aantal Onze Vaders en Wees Gegroetjes op zondagmiddag bij dit kruis als een goed alternatief voor het bijwonen van het Lof.

Door verval werd in 1972 een nieuw en eenvoudig kruis, zonder corpus, opgericht. Na 50 jaar was ook dit kruis aan vervanging toe. Het nieuwe kruis, dat door pastoor De Jong zal worden gezegend, is wederom van eikenhout. De werkzaamheden aan het kruis, alsook de vervanging van de beplanting en het aanleggen van de verharding werden door de gezamenlijke buurt gerealiseerd, waarbij de gemeente Oost Gelre de materialen bekostigde. Het is een waardige en bezinnende plek geworden. Een plek om even bij stil te staan.

Klik hier voor de historie van het landkruis in De Hemmele

Op zondagmiddag 10 april 2022 kon het Dames- en Herenkoor van de St. Werenfriduskerk dan eindelijk weer hun Ceciliafeest vieren. Niet zoals gebruikelijk op 22 november de dag van de kerkmuziekpatrones St. Cecilia, want dit was al niet meer mogelijk geweest sinds het jaar 2020.
We begonnen het feest met koffie en een lekker gebakje. De voorzitter opende het feest en stond stil bij de leden die ons de afgelopen 2 jaar zijn ontvallen. Daarna was het tijd voor de huldiging van onze jubilarissen, Ria Spekschoor-Bokkers die 50 jaar lid is en Bennie Boomgaars die 25 jaar lid is.
Een uitgebreider artikel staat in onze digitale nieuwsbrief van mei 2022.

Prachtige Paasmorgen

Een stralende zon op de ochtend van Eerste Paasdag; dat geeft een blij gevoel bij de kerkgangers in Zieuwent. En een zondagse Eucharistieviering in de H. Werenfridus met pastoor De Jong komt niet zo vaak voor.

Deze ochtend staat de H. Mis in het teken van ‘Het Licht van Christus’. De nieuwe Paaskaars wordt naar voren gebracht terwijl de heren van het koor zingen ‘Resurrexi’, ‘Verrezen ben Ik’.

Naast de oude, Gregoriaanse gezangen van Pasen klinkt er ook een speciaal gekozen lied voor Oekraïne: ‘Zoekend naar licht’. Hiermee wil de geloofsgemeenschap van de Werenfriduskerk de Oekraïense bevolking een hart onder de riem steken. Dat ze echt meeleven met de mensen daar, blijkt later ook bij het koffiedrinken na de viering. Voor de actie ‘Hart voor Oekraïne’ staat de actiemelkbus achter in de kerk en worden er vredesduifjes verkocht. In een klein uurtje levert dat een geweldig mooi bedrag op. Zo geweldig, dat besloten wordt de actie te verlengen.

En de voor de hand liggende gelegenheid hiervoor: “77 jaar Zieuwent in Vrijheid”. Op 5 mei, tijdens het Bevrijdingsontbijt op het Kerkplein, kan iedereen voor een klein bedrag in het bezit komen van zo’n Vredesduifje.

Wij vieren deze dag, dat wij al 77 jaar mogen leven in vrijheid. Wij gunnen anderen toch ook deze vrijheid.

Laat ook u op 5 mei uw hart spreken? Door mee te doen aan deze actie laten we als Zieuwent zien, dat we deze vrijheid aan de Oekraïense bevolking door willen geven!

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292