Het was opnieuw spannend: mogen en kunnen we dit jaar wèl kermisvieren?
Wat in juni 2020 een prachtig jubileum-kermisweekend had moeten worden, viel door de Corona-pandemie helemaal in het water. Wat een teleurstelling!
Maar er kwam goed nieuws: het weekend van 2, 3 en 4 oktober mocht er, met inachtneming van de nieuwe Coronaregels, toch kermis gevierd worden in Zieuwent.
De opening vond volgens traditie plaats met een speciale weekendviering in de H. Werenfriduskerk met als thema: ‘Mooi da’j d’r bunt’.

Koningspaar en prinsenpaar komen de kerk binnen

In de viering hoorden we de volgende tekst, over de geschiedenis van de kermis:   
De kermis is een feest dat al héél erg lang bestaat. In de vroege Middeleeuwen werden al boerenkermissen gevierd. Dat was een feest in de open lucht met muziek, eten en drinken, rond de kerk van een dorp of stad.
De naam ‘kermis’ komt waarschijnlijk van het woord: ‘kerkmis’. De kerkmis was de mis en het feest dat de mensen vierden elk jaar  op de dag dat de kerk gewijd was . Eigenlijk dus het verjaardagsfeestje van de kerk in het dorp of de stad!

Verlichte kerk en attracties bij avondlicht

Het feest werd gevierd met een speciale hoogmis met zang en muziek. De kerk werd prachtig versierd en er waren kerkelijke optochten, processies, met priesters en beelden. In de Middeleeuwen groeide het uit tot een groots feest met muziek en dans, spelletjes, eten en drinken, handel en vermaak.
De middeleeuwer kende niet zoveel soorten van vermaak als wij nu. Die moest keihard werken om te overleven! Voor die mensen moet de kermis een geweldig opwindende gebeurtenis geweest zijn! Een kans om van alles te zien, te leren en te kopen. Of om nieuwtjes met vrienden en familie uit te wisselen en nieuwe mensen te ontmoeten. Bovendien was de kermis een mooie gelegenheid voor jonge mensen elkaar te ontmoeten!