Al is het ook dit jaar door Corona weer anders dan we gewend zijn, de adventstijd is begonnen.
In de H. Werenfridus hangt de grote adventskrans en elke week wordt er weer één kaars meer aangestoken. Tot aan Kerst, het feest van de geboorte van Jezus.

En vanaf deze week staat ook als vanouds de grote kerststal vóór in de kerk.
Het opbouwen daarvan is een behoorlijk intensief karwei. De vrijwilligersgroep van ‘sterke mannen’ is er een hele ochtend druk mee bezig.
De zware, grote beelden zijn bovendien oud èn kwetsbaar. Met deze erfenis van onze (Zieuwentse) ouders en grootouders moet dus voorzichtig worden omgegaan. Het hele jaar staan de kerstfiguren veilig opgeborgen. Maar in de kersttijd kan iedereen weer komen kijken bij de stal.
En met het hele gezin genieten van de nostalgische, haast magische sfeer die zo’n bezoek dan oproept. Andere mensen komen vaak ook om even te bidden of een kaarsje op te steken.
Het Kindje Jezus is er nu nog niet bij. Dat ligt natuurlijk pas met de Kerstdagen in de kribbe.
De engelen houden alvast de wacht. En als je een paar muntjes meeneemt, zal de knik-engel je daarvoor bedanken. Vanaf nu tot aan het Driekoningenfeest op 6 januari is, oud èn jong, van harte welkom bij de stal in de Werenfriduskerk.
Wel hopen we, dat iedereen daarbij rekening houdt met de dan geldende Corona-maatregelen.