Op zondagmiddag 10 april 2022 kon het Dames- en Herenkoor van de St. Werenfriduskerk dan eindelijk weer hun Ceciliafeest vieren. Niet zoals gebruikelijk op 22 november de dag van de kerkmuziekpatrones St. Cecilia, want dit was al niet meer mogelijk geweest sinds het jaar 2020.
We begonnen het feest met koffie en een lekker gebakje. De voorzitter opende het feest en stond stil bij de leden die ons de afgelopen 2 jaar zijn ontvallen. Daarna was het tijd voor de huldiging van onze jubilarissen, Ria Spekschoor-Bokkers die 50 jaar lid is en Bennie Boomgaars die 25 jaar lid is.
Een uitgebreider artikel staat in onze digitale nieuwsbrief van mei 2022.