In aanloop naar deze heugelijke gebeurtenis, willen wij graag middels een aantal artikeltjes hier de aandacht op vestigen.
We beginnen bij het begin: voor een aantal mensen onder ons natuurlijk al bekend. Maar gewoon: lekker terugkijken…. 

Ons dorp Zieuwent wordt reeds genoemd in het jaar 1059 en is ontstaan op de plaats van voormalig veengebied.

Hoewel het slechts een bescheiden plaatsje is, is Zieuwent al van verre zichtbaar dankzij de monumentale St. Werenfriduskerk, die hoog oprijst in het landschap. Niet voor niks staat de kerk bekend als de “kathedraal van de Achterhoek”. De kerk werd in 1898-1899 gebouwd als vervanger voor een oude Waterstaatskerk.
De bouw van deze kerk is te danken aan pastoor Sanderink. Hij werd in 1894 pastoor in Zieuwent. Na de jaarlijkse bedevaart naar Kevelaer in 1895, besloot hij tot de bouw van een grote bedevaarts- basiliek in Zieuwent. Achter de kerk werd een processiepark aangelegd, waarin de gelovigen op symbolische wijze op bedevaart konden. Kom hier tegenwoordig nog maar eens om…..

Als dank kreeg pastoor Sanderink een straat naar hem genoemd. 
In een volgend artikeltje gaan wij terug naar, hoe met man en macht, zonder alle hulpmiddelen die we nu hebben, onze St. Werenfriduskerk a.h.w. uit de grond gestampt werd. …Niks geen prefab materialen! Met man en macht en superveel kracht…

De pastoraatsgroep