De zomer is begonnen, een periode waarin velen wat afstand nemen van de dagelijkse gang van zaken, en van alle verplichtingen. Misschien heeft u een reis gepland, of een dagje uit, of gaat u even weg van de dagelijkse sleur door op vakantie te gaan, of, door thuis even wat rustiger aan te doen. 
Dan neemt u wat afstand, en kan het zomaar zijn dat u als u even weg bent, 
u een update maakt van uw leven, nieuwe plannen maakt, of u, juist na uw thuiskomst, weer met nieuwe ogen rondkijkt.
Uw blik is dan misschien weer wat frisser, misschien wat meer uitgerust, en weer wat scherper dan in de periode ervoor…

De leden van NOIR hebben aan het begin van de zomervakantie een viering met pastor Casper Pikkemaat en met organist Dennis Vallenduuk gepland, 

en wel op zaterdag 6 juli, 19.00 uur in de Sint Werenfriduskerk in Zieuwent.

Er wordt dan een H. Eucharistieviering door hen gezamenlijk verzorgd.

Vorig jaar was het een groot succes om weer eens gezamenlijk een viering voor te bereiden en te verzorgen. Op veler verzoek, doen we dit nu opnieuw.
We willen ons opnieuw verwonderen. 
Over de kracht van samen dóen, van samen zijn, van samen vieren en van samen beleven. We nodigen u allen uit om daar bij aan te sluiten. 

Het is fijn om elkaar die avond, tijdens de viering met als thema: “Verwondering … “, maar ook na afloop, te ontmoeten, dus: zet deze datum alvast op uw kalender, om zo de zomer op een fijne manier samen in te luiden. 

Mocht u iets eerder in de Kerk zijn, dan kunt u meegenieten van de warming up van NOIR mét het kerkorgel, voorafgaande aan de viering, met wat 
“gouwe ouwe” inzingers ... , en … na afloop is er de gelegenheid om buiten nog even na te praten, en zo samen de vakantie in te luiden.
Met een kopje koffie / thee, en door NOIR leden zelf gebakken cake/koekjes.

Aan deze viering zijn enkele kosten verbonden en wij stellen een bijdrage in onze “Geef-vrij-bus” dan ook zeer op prijs. 

We hopen velen van u te ontmoeten … en … kom u verwonderen, tot ziens !