Kiddoesj Beltrum plant nieuwe (kerstboom)spar
zo 8 dec 2019

Cadeau voor gemeenschap in kader van het 50-jarig bestaan

Door Theo Huijskes

BELTRUM - Het gemengde koor Kiddoesj in Beltrum sluit in deze decembermaand het jubileumjaar in het kader van het 50-jarig bestaan af met een tweetal activiteiten, te weten de aanbieding van een nieuwe (kerstboom)spar aan de (geloofs)gemeenschap Beltrum en de organisatie van een midwinterconcert in kerstsfeer in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging Concordia.

De aanbieding van een nieuwe spar, deze maand dienstdoende als een verlichte kerstboom, vond afgelopen zaterdag plaats, gepaard gaande met een officieel en feestelijk tintje. Het planten van de nieuwe, nog bijzonder jonge boom werd ingeluid met een gezellig samenzijn in de vergaderzaal van de tot de rooms-katholieke kerk Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming behorende pastorie. Hierbij waren onder het genot van koffie met krentenbrood en cake naast emeritus-pastoor Hendrik Scholten ook vertegenwoordigers aanwezig van de parochieraad, het bestuur, alsmede het jubileumbestuur van Kiddoesj. Daarbij werd een strategie uitgestippeld, die ertoe moet leiden dat men na de eerste, inmiddels afgestorven (kerstboom)spar, die in 1994 in het kader van het 25-jarig bestaan van het koor werd aangeboden, andermaal verzekerd is van een boom, die het minimaal een kwart eeuw volhoudt.

Na al het besprokene zorgvuldig te hebben afgewogen, was het vervolgens emeritus-pastoor Hendrik Scholten en Ida Schilderinck, als voorzitter van de jubileumcommissie 'Kiddoesj 50 jaar', die samen de nieuwe boom een plaatsje gaven links van de hoofdingang tot de Beltrumse kerk. Pastor Scholten liet daarbij vanzelfsprekend niet na om de boom de zegen te geven en daarbij tevens te besprenkelen met (wij)water van het zuiverste soort. Sedert het afgelopen weekend is de nieuwe boom tevens voorzien van kerstverlichting.

Het midwinterconcert in kerstsfeer van Kiddoesj en Concordia vindt plaats op zaterdag 21 december in de Beltrumse parochiekerk. Aanvang van het concert is 20.00 uur en de inloop is mogelijk vanaf 19.30 uur.

Info: Groenlose Gids