Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


20 december 2021, WEER VERANDERINGEN IN VIEREN ROND KERSTMIS

Kerstavond twee online vieringen.
Eerste Kerstdag twee online vieringen, overige vieringen voor Eerste Kerstdag vervallen.
Vanaf Tweede Kerstdag maximaal 50 personen per viering en reserveren is verplicht.
Maximaal 4 zangers per viering.

Zie de pagina Veranderingen door verscherpte maatregelen voor meer informatie.

Op 19 januari 2022 is in het verpleeghuis De Schutse te Rijssen in de Heer overleden:

De zeereerwaarde heer
Johannes Henricus Klein Zeggelink
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Pastoor Jan Klein Zeggelink was priesterzoon van de geloofsgemeenschap Beltrum. Moge hij rusten in vrede.

Hij werd geboren te Eibergen op 6 december 1931. Na zijn priesterwijding op 21 juli 1957 was
hij achtereenvolgens kapelaan te Vasse en Mander, Goor en Utrecht (H. Jacobus en Salvator).
Met ingang van 1 september 1972 werd hij benoemd tot pastor van de unit Utrecht-Noord, omvattende
de parochies St. Salvator, H. Jacobus en H. Ludgerus. Op 15 augustus 1976 volgde zijn benoeming als
pastor en deservitor van de St. Dionysiusparochie te Rijssen. Met ingang van 1 januari 1997 ging hij met
emeritaat.
Pastor Jan Klein Zeggelink groeide op in Beltrum alwaar zijn ouders een boerderij hadden. Het gezin
bestond uit twee dochters en zoon Jan. Al op vroege leeftijd ontstond bij Jan het verlangen om
priester te worden en op 21 juli 1957 werd hij te Utrecht priester gewijd.
Jan was een consciëntieus man. Hij nam zijn taak als priester uiterst serieus. De liturgie moest tot in
de puntjes verzorgd zijn. Hij begon ‘s maandags al te werken aan zijn preek voor de komende
zondag. Hij stond bekend als een meelevende pastor, een herder voor zijn kudde. Van hem is
bekend dat hij ieder gezin in Rijssen minstens tweemaal heeft bezocht. En ook nieuwe parochianen
werden door hem persoonlijk welkom geheten. Rijssen was, zo zei hij zelf, de mooiste tijd van zijn
leven. Hij las veel en hierdoor bleef hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de Kerk. Zijn
brevier was hem heilig. De laatste jaren liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek. Zijn
huisgenote Riek Kersten wist hem lang thuis te helpen, maar uiteindelijk moest hij worden
opgenomen in het verpleeghuis De Schutse in Rijssen, alwaar hij trouw werd bezocht door zijn
huisgenote. Voorzien van het sacrament van de ziekenzalving is hij daar rustig ingeslapen. Dat Jan
mag rusten in vrede. Verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Correspondentieadres: Johan van Galenplantsoen 7a, 7461 GL Rijssen

Op zondag 23 januari 2022 is er om 15.30 uur een wake voor hem in de St. Dionysiuskerk te Rijssen,
waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen.

De gezongen uitvaartmis is op maandag 24 januari om 11.30 uur in voornoemde kerk, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof in Rijssen.
Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Riek Kersten en naar zijn familie.
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

KLOKKEN

Waarom luiden klokken soms op rare tijden? Het luiden van de klokken wordt vanouds gebruikt om mensen op te roepen voor de kerkdienst. Daarnaast luiden de kerkklokken bij bijzondere gelegenheden. Heel bijzonder was het, om op kerstavond de kerkklokken in Beltrum langdurig te horen luiden. Door corona beperkingen waren er tijdens de kerstdagen in onze kerk, net als in de hele parochie, geen vieringen. Het luiden van de klokken viel nagenoeg gelijk met de digitale nachtmisviering in de Calixtusbasiliek in Groenlo. Het klokkengeluid bracht toch nog wat kerstsfeer in Beltrum. Ook het begin van het nieuwe jaar 2022 werd ingeluid met klokkengeluid om iedereen een zalig nieuwjaar te wensen.

Uw locatieraad heeft besloten, i.v.m. de  nieuwe coronamaatregelen, voorlopig geen vieringen te houden t/m zaterdag  15 januari in onze kerk. Deze keuze is weloverwogen genomen met een heel duidelijk doel: contacten zo veel als mogelijk te beperken, mede omdat velen van ons tot de risicogroep behoren.  De opgegeven misintenties zullen o.a. in de Echo worden vermeld. 

De effecten van de omikron-variant van het coronavirus zijn nog onbekend maar de voorspellingen vervullen velen met grote zorgen. Onze bisschoppen roepen ons op om uiterst voorzichtig te zijn. Zij hebben daarom de voorschriften aangescherpt. Eerder kwamen de vieringen die na 17:00 uur waren gepland te vervallen. Een belangrijke verdere aanscherping is, dat er bij de vieringen die voor 17:00 uur worden gehouden maar maximaal 50 kerkgangers kunnen worden toegelaten. Voor Eerste Kerstdag kom je zó aan dit aantal, en het niet willen teleurstellen van belangstellenden bij grotere toeloop.

Een bijzonder teleurstellend besluit met als insteek elkaar niet te besmetten en de zorg hiermee te ontlasten.

De geplande bezichtiging van onze Kerststal op beide kerstdagen vinden met in achtneming van de corona maatregelen wel doorgang. 

De versier groep van de kerk in Beltrum heeft zoals elk jaar weer kerststukken gemaakt. 

U kunt de beide vieringen in Groenlo online volgen via: Kerkdienstgemist.nl/stations/2084-H-Callitusbasilliek

 

Wij wensen u allen fijne Kerstdagen en een gezond en voorspoedig 2022.

Locatieraad Beltrum.

 

 

 

Zoals de situatie op dit moment is, zal de kerststal wel te bezichtigen zijn achter in de kerk, op beide kerstdagen.
Dit kan na de vieringen op 1e en 2e kerstdag (dus vanaf ongeveer 12.30 uur) tot 's middags 17 uur. De Coronaregels zullen in acht moeten worden genomen, de toegang is vrij.

Met vriendelijke groet,

De Werkgroep

 

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

15 feb 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Filmavond
 
08 mrt 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Godfried Bomans - Zijn katholicisme werd steeds minder katholiek
 
29 mrt 2022
19:30
Beltrum, Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk
Leo Fijen, Geloof beleven
 
21 apr 2022
19:30
Locatie nog nader te bepalen
Een nieuw begin, Together days
 
22 mei 2022
14:00
Eibergen, De Oude Mattheüs, Grotestraat 50
Flamenco als spirituele oefening