Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Witte Donderdag was de kerk gevuld met de schoolkinderen en ouders van de school De Regenboog. Leraren en kinderen vonden het een mooie viering op Witte Donderdag. Het Thema van de viering was zeer toepasselijk namelijk: .... Bijna Pasen. Na afloop van de viering was er voor iedere bezoeker nog een cadeautje van de Zonnebloem.  Zaai voor vrede in de Oekraine 

Dank aan eenieder die ervoor gezorgd heeft dat we deze vieringen dit jaar weer op inspirerende wijze hebben kunnen vieren.

 

Zaterdag 19 maart presenteerde Marian Hulshof haar boek:
'Ik wil meepraten. Het leven van een onverzettelijk meisje uit Avest.'
Ongeveer 10 jaar geleden begon Marian aan het optekenen van de vele verhalen van haar moeder en vele gesprekken werden gevoerd om het levensverhaal van haar moeder in boekvorm vast te leggen.
Het was een bewuste keus om deze presentatie in onze kerk te houden, want in onze parochiekerk ontving haar moeder Dora Hulshof-Nahuis (96) voor haar meest belangrijke sacramenten, aldus Marian.
Het boek is door € 27,00 ovv postadres en e-mail over te maken op NL12 ASNB 0782 3779 20 t.n.v. MJB Hulshof.

Hierboven ziet u Marian en vervolgens Dora, Agnes en Trees Nahuis

 

Optreden van een GOSPELKOOR, iets nieuws in de kerk van Beltrum

Op zondag 27 maart is er in de kerk een optreden van Gospelkoor Revelation uit Winterswijk.

Ze treden vaak op in kerkdiensten en zingen dan ongeveer 6 liederen, maar speciaal voor Beltrum stellen ze een programma van ongeveer een uur samen, met daarin een kleine pauze.


Het koor bestaat uit ongeveer 18 tot 20 koorleden, een dirigent en mogelijk nog een muzikant.
Ze hebben er in elk geval veel zin in om weer op te treden, en dit zal hun eerste optreden sinds lange tijd zijn i.v.m. Coronaperikelen.

 

Voor meer info kijk op hun site: https://www.gospelkoor-winterswijk.nl

 

Kom ook, geheel gratis, luisteren naar dit prachtige koor! Zondag 27 maart aanvang 10.30 uur in “Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk” in Beltrum. Na afloop gelegenheid om een kopje koffie/thee te nuttigen.

 

Aanmelden is niet nodig en er is voldoende parkeergelegenheid op het Mariaplein in Beltrum. https://paulus-ludger.nl/index.php/beltrum

 

Bekijk hier de historische weergave van 50 jaar R.K. Kerk Beltrum

Op 19 januari 2022 is in het verpleeghuis De Schutse te Rijssen in de Heer overleden:

De zeereerwaarde heer
Johannes Henricus Klein Zeggelink
Priester van het Aartsbisdom Utrecht

Pastoor Jan Klein Zeggelink was priesterzoon van de geloofsgemeenschap Beltrum. Moge hij rusten in vrede.

Hij werd geboren te Eibergen op 6 december 1931. Na zijn priesterwijding op 21 juli 1957 was
hij achtereenvolgens kapelaan te Vasse en Mander, Goor en Utrecht (H. Jacobus en Salvator).
Met ingang van 1 september 1972 werd hij benoemd tot pastor van de unit Utrecht-Noord, omvattende
de parochies St. Salvator, H. Jacobus en H. Ludgerus. Op 15 augustus 1976 volgde zijn benoeming als
pastor en deservitor van de St. Dionysiusparochie te Rijssen. Met ingang van 1 januari 1997 ging hij met
emeritaat.
Pastor Jan Klein Zeggelink groeide op in Beltrum alwaar zijn ouders een boerderij hadden. Het gezin
bestond uit twee dochters en zoon Jan. Al op vroege leeftijd ontstond bij Jan het verlangen om
priester te worden en op 21 juli 1957 werd hij te Utrecht priester gewijd.
Jan was een consciëntieus man. Hij nam zijn taak als priester uiterst serieus. De liturgie moest tot in
de puntjes verzorgd zijn. Hij begon ‘s maandags al te werken aan zijn preek voor de komende
zondag. Hij stond bekend als een meelevende pastor, een herder voor zijn kudde. Van hem is
bekend dat hij ieder gezin in Rijssen minstens tweemaal heeft bezocht. En ook nieuwe parochianen
werden door hem persoonlijk welkom geheten. Rijssen was, zo zei hij zelf, de mooiste tijd van zijn
leven. Hij las veel en hierdoor bleef hij op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen in de Kerk. Zijn
brevier was hem heilig. De laatste jaren liet zijn geheugen hem steeds meer in de steek. Zijn
huisgenote Riek Kersten wist hem lang thuis te helpen, maar uiteindelijk moest hij worden
opgenomen in het verpleeghuis De Schutse in Rijssen, alwaar hij trouw werd bezocht door zijn
huisgenote. Voorzien van het sacrament van de ziekenzalving is hij daar rustig ingeslapen. Dat Jan
mag rusten in vrede. Verzoek ik u om hem in uw gebed te gedenken.

Correspondentieadres: Johan van Galenplantsoen 7a, 7461 GL Rijssen

Op zondag 23 januari 2022 is er om 15.30 uur een wake voor hem in de St. Dionysiuskerk te Rijssen,
waarna er gelegenheid is om afscheid te nemen.

De gezongen uitvaartmis is op maandag 24 januari om 11.30 uur in voornoemde kerk, waarna de
begrafenis zal plaatsvinden op het R.K. Kerkhof in Rijssen.
Ons medeleven gaat uit naar mevrouw Riek Kersten en naar zijn familie.
Moge de Heer zijn dienaar opnemen in zijn heerlijkheid.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292