"NIEUW BEGIN"
Dinsdag 12 oktober was er een familieviering met alle kinderen en leerkrachten van 'de Sterrenboog'. De kinderen hebben ons en elkaar laten zien wat ze de eerste weken van dit nieuwe schooljaar hebben gedaan om elkaar en de nieuwe juf/meester beter te leren kennen. Elke groep hield daarover een korte presentatie. Liedjes werden gezongen door de kinderen van groep 1, 2 en 3 en enkele kinderen namen ons mee in de voorbede die ze zelf hadden gemaakt.

Het was een mooie viering en fijn om te zien dat er ook veel ouders/belangstellenden aanwezig waren.
Hartelijk dank aan iedereen die heeft meegewerkt en graag tot de volgende keer, dat zal rond Pasen zijn.

Werkgroep familieviering.