In 1894 is men begonnen met het uitbreiden van het kerkgebouw aan de zuidzijde. De bestaande kerktoren werd vervangen door de tegenwoordige toren, waardoor er hoger gelegen ruimte was voor de luidklokken. Maar vermoedelijk is de klok van het oude torentje naar de nieuwe toren overgebracht. Wel werd in 1920 een ijzeren klokkenstoel geplaatst.

In 1929/1930 werd de kerk grondig verbouwd en uitgebreid. In 1931 heeft een plaatselijke familie drie nieuwe luidklokken aan de kerk geschonken. Hiermee kwam het aantal kerkklokken op vier. Deze hebben dienst gedaan tot 19-2-1943, omdat deze toen werden geroofd en meegenomen door de Duitsers. Al in 1944 werd er een inzameling gehouden voor nieuwe klokken. Maar verder kon men nog niets ondernemen. In1946 volgt er weer een collectie door de parochie gehouden. En in december 1947 werden de nieuwe klokken geplaatst.

Bij het zilveren priesterfeest van pastoor H.J. Scholten schenkt hij een nieuwe luidklok aan de parochie . De klok draagt de naam "Henricus is mijn naam ik roep u alleen tesaam.

Vanouds werden kerkklokken gebruikt om de mensen op te roepen voor de kerkdienst. In sterk kerkelijke landen en streken kan men soms nog zien dat de mensen hun huis uit komen zodra de kerkklok begint te luiden; elders geschiedt het luiden alleen uit traditie.

De kerkklokken kunnen oproepen tot een kerkdienst, gebed, huwelijk, begrafenis of worden geluid bij het afscheid/verlaten van de kerk- woongemeenschap er wordt dan iemand "verlud". Ook in onze gemeenschap luiden wij, indien men er prijs op stelt, bij deze gelegenheden de klokken.

Wordt een overledene vanuit mortuarium in de kerk of vanuit huis naar het crematorium gebracht dan kan er, ook geluid worden tot het moment dat de overledene buiten de bebouwde kom van Beltrum is.

Zo kan op elk moment van de dag er afscheid worden genomen en luiden onverwacht de klokken dan wordt de gemeenschap ingelicht dat iemand is overleden.

Ook luiden de klokken 's middags na het Engel des Heren / Angelus Domini ( dit gebed wordt rond 12 uur 's middags en tegen de avond gebeden; De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.) Ook wordt de klok gebruikt om de tijd aan te geven. Oudejaarsnacht, om 12 uur 's nachts worden eveneens de klokken geluid om het nieuwe jaar te verwelkomen. Enige tijd geleden is er een nieuw (magnetisch) aandrijfsysteem voor de kloken geplaatst.

Onze klokken blijven luiden en geven ook vaak op een dag de tijd aan.