Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


In Beltrum zijn maar liefst zo'n vierhonderd vrijwilligers op een of andere manier betrokken bij onze geloofsgemeenschap. Vaak zijn het noeste werkers die achter de schermen veel werk verzetten.
Wie zijn die mensen en wat doen ze? Wij stellen ze aan u voor.

 

Onthulling nieuwe lectorenlessenaar tijdens eerste inloop     
Met ingang van dit jaar is in het tweede weekend van de maand op zondagmorgen van 10.30 tot 11.30 uur een vrije inloop in de kerk. De eerste keer was op zondag 12 januari. Ter gelegenheid van Nieuwjaar en om de bezoekers te verwelkomen in de nieuwe opzet werd er koffie met een kniepertje gereserveerd. Voor de eerste keer was de opkomst met ruim veertig bezoekers zeker goed te noemen. De meeste mensen waarderen het dat er iets in de kerk georganiseerd wordt in weekenden dat niet iemand van het pastoresteam voorgaat in een dienst.

 

Tijdens de inloop op 12 januari was er bovendien de onthulling van een nieuwe lectorenlessenaar. Deze lessenaar is gemaakt door Frans Roerdink die in het verleden al vele prachtige dingen voor onze heeft gemaakt en gerestaureerd. Een aantal jaren terug gaf hij aan omwille van zijn gezondheid een stapje terug te willen doen. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Frans was toch nog weer te porren om zijn vakmanschap in te zetten. Van het materiaal van oude kerkbanken maakte hij een prachtig katheder. Samen met pastor Scholten onthulde hij in het bijzijn van de bezoekers van de inloop zijn vakwerk. Dit leverde hem een applaus op en welgemeende dankwoorden. De nieuwe lectorenlessenaar krijgt een vaste plek achter in de kerk en zal goed van pas komen bij toekomstige bijeenkomsten

 

Ereplaatsje Beltrumse pastoors op plaquette in de Kerk
 
'Pastoor Alink heeft het biechten in de biechtstoel nog afgeschaft'

 

Door Henri Walterbos info: Achterhoeknieuws

 

BELTRUM - Volop geluiden van een boormachine en een stofzuiger vanuit de kerk zaterdagmiddag. Vrijwilligers Jan Kok en Joop Ribbers zijn samen met een vakman van Hoffman Beltrum vlak bij de uitgang bezig een plaquette aan de muur te bevestigen met hierop de namen van de twaalf pastoors die de Beltrumse Onze Lieve Vrouw ten Hemelopnemingkerk dienden tussen 1855 en 2010, terwijl de kerk gebouwd werd in 1846, als filiaal van de Calixtusparochie in Groenlo.

Als het klusje geklaard is en de koffiegeur uit de kerk komt, vertellen beide mannen over het ontstaan van het idee, de uitvoering, en vertellen ze 'en passant' nog anekdotes van enkele pastoors op de plaquette. Jan Kok: "We hebben in juli en augustus kerkbezichtigingen voor bezoekers. Toen ik kaartjes hierover in alle kerken in de buurt heb neergelegd zag ik in de kerk in Meddo een lijst met daarop alle namen van de pastoors die die kerk in Meddo gediend hadden. Ik dacht, 'hee verrek, da's ok nog wal iets veur Beltrum.' Wij bestaan al veel langer dan 100 jaar. Aangezien onze parochie niet meer zelfstandig bestaat, dan is het wel mooi om iets te maken waarop de namen van al onze pastoors staan als dankbare herinnering. Toen heb ik dat een keer aangekaart bij enkele mensen en vond men dat een goed idee. Ook het kerkbestuur was akkoord en zei 'doo moar, maak d'r moar veur.' Ze zeiden dat we dat dan maar moesten doen. Hebben we de impalagranieten steen laten maken door Steenatelier Eibergen."

 

50 JAAR ZONNEBLOEM BELTRUM

Omzien naar elkaar... is vaak een thema bij vieringen in onze geloofsgemeenschap. De Zonnebloem Beltrum brengt dit al 50 jaar tot uitdrukking in woord en daad en daarbij een mooie samenwerking om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Op 3 juli 1970 is de afdeling Beltrum opgericht. Wat mooi dat we als geloofs-woongemeenschap zo'n vereniging in ons midden hebben. 

De Zonnebloem streeft naar een samenleving waaraan mensen met een lichamelijke beperking zorgeloos en vanzelfsprekend kunnen deelnemen. ‘Zorgeloos’ betekent hier dat iemand met een lichamelijke beperking niet gehinderd zou mogen worden door meer praktische zorgen dan ieder ander.

De Zonnebloem is er voor iedereen met een lichamelijke beperking. Jong en oud. Wie je ook bent en wat je ook graag doet.

Contact & Aanmelden
Heb jij een lichamelijke beperking en wil je deelnemen aan onze activiteiten of wil je je aanmelden als vrijwilliger bij de afdeling Zonnebloem Beltrum?

Aanmelden als vrijwilliger\deelnemer neem dan contact op Linda Tiggeloven 0544 - 46 43 06 en kijk met ons naar de mogelijkheden.

U kunt het werk van de Zonnebloem steunen met een donatie: op rekeningnummer: NL02 RABO 0105 5048 82 t.n.v. De Zonnebloem afd. Beltrum. Hartelijk dank.

Onderstaand het artikel uit de Echo op welke mannier de Zonnebloem het 50-jarig jubileum invulling geeft.

Veranderingen vieringen m.i.v. 1 januari 2020

Met ingang van 1 januari wordt het nieuwe basisrooster van kracht die de pastores aanhouden zodat zij bij toerbeurt in alle locaties een Eucharistieviering of een Woord- en Communie viering kunnen verzorgen. Voor de locatie Beltrum betekent dit dat er in het 1e en 3e weekend van de maand iemand van het pastoresteam voorgaat in een viering.

Dit houdt in dat er dan twee weekenden in de maand zijn waarin er géén viering zou zijn in de kerk in Beltrum. Natuurlijk kunt u voor een viering naar één van de naburige kerken waar een pastor voorgaat.

Wij hebben als locatieraad contact gehad met de verschillende werkgroepen binnen onze locatie Beltrum om te kijken of er belangstelling is vanuit de werkgroepen om deze weekenden alsnog in te vullen. Hier staan zij positief tegenover. Dit heeft geresulteerd in het invullen van deze weekenden met kerkelijke activiteiten op een andere manier dan u die nu gewend bent. In het 2e weekend van de maand wordt de kerk opengesteld voor een vrije inloop.
In het 4e weekend van de maand is er een andersoortige viering of bijzondere kerkelijke activiteit.

Kiddoesj Beltrum plant nieuwe (kerstboom)spar
zo 8 dec 2019

Cadeau voor gemeenschap in kader van het 50-jarig bestaan

Door Theo Huijskes

BELTRUM - Het gemengde koor Kiddoesj in Beltrum sluit in deze decembermaand het jubileumjaar in het kader van het 50-jarig bestaan af met een tweetal activiteiten, te weten de aanbieding van een nieuwe (kerstboom)spar aan de (geloofs)gemeenschap Beltrum en de organisatie van een midwinterconcert in kerstsfeer in samenwerking met de plaatselijke muziekvereniging Concordia.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

20 sept 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Bewapenen of ontwapenen?
 
05 okt 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Omarm wat op je pad komt!
 
08 nov 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De dwaasheid van het geloof
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet