Sinds 8 oktober 2010 was de locatie Neede onderdeel van de St. Paulusparochie (7 geloofsgemeenschappen).
Deze parochie is op 1 januari 2021 gefuseerd met de parochie St. Ludger (9 geloofsgemeenschappen) tot de nieuwe grote parochie HH. Paulus en Ludger.

In de rubriek "Over ons" vindt u meer informatie over:

  • Locatiesecretariaat
  • De H. Caeciliakerk
  • Het Achterhuis
  • Actie Kerkbalans
  • Patroonheilige