Geheel onverwacht hebben wij na een kort ziekbed en op veel te jonge
leeftijd, afscheid moeten nemen van Alfons Meijer, wonende in de
Hassinkstraat. De afgelopen jaren was hij de steun en toeverlaat, van
de tegenover hem wonende vluchtelingen uit Syrië. Zij kregen deze
woning aan de Hassinkstraat toegewezen. Vele gewoontes in onze
gemeenschap waren vreemd voor hen. Nooit klopten ze tevergeefs aan
bij Alfons voor informatie. Hij heeft zich met hart en ziel ingezet om
deze families een ‘thuis’ te geven. Hem nu te moeten missen heeft ook
voor hen een grote leegte achtergelaten. Alfons hield er niet van om op
de voorgrond te staan, maar heeft het verdiend om geprezen te
worden voor zijn omzien naar elkaar.
Op het boekje van de afscheid viering van 8 maart stond de gedachte:
Immens was zijn liefde, onwerkelijk het verlies, waardevol de
herinneringen.
We zijn als geloofsgemeenschap dankbaar voor alles wat Alfons voor
hen heeft gedaan en hopen dat hij mag rusten in vrede.
Moge de goede herinneringen aan hem de familie tot steun zijn.
De locatieraad Beltrum