Mw. Joke Overmars nam op 29 februari 2024 afscheid als voorzitter van ons beraad geloofsgemeenschap en diaconie. Meer dan 20 jaar nam ze actief deel aan dit beraad als afgevaardigde van de PCI Lichtenvoorde. Daarvoor was ze al actief in diverse werkgroepen in de destijds St. Bonifatius parochie. Meer dan 50 jaar was ze een vertrouwd gezicht voor menig vrijwilliger en kerkganger. Maar nu is Joke er klaar mee zoals ze dat treffend vertelde op haar afscheid.
We zijn Joke zeer dankbaar voor al het vrijwilligerswerk dat ze gedaan heeft. Ze was een luisterend oor voor iedereen en kende geen onderscheid in personen en handelde naar kennis en vertrouwen. We zullen haar zeker missen maar kunnen verder met datgene wat ze achterlaat.

De beheercommissie