In december 2022 werd de St. Agathakerk aan de eredienst onttrokken. De kerk, parochiecentrum, 3 woningen en de pastorietuin met kruiswegstaties werden verkocht aan stichting STAGATHA. De geloofsgemeenschap Harreveld huurt de kerk gemiddeld 1 keer per maand voor het houden van woord- en gebedsdiensten. De kerk is een rijksmonument, door de muurschilderingen en enkele oude interieurdelen, waardoor de kerk een beperkte herbestemming heeft. Het bestuur van stichting STAGATHA heeft bij de gemeente Oost Gelre een verzoek ingediend tot herbestemming van de kerk van religie naar “brede maatschappelijke bestemming”. De gemeente werkt mee aan dit verzoek. Er is een herbestemmingsplan opgesteld om de kerk nieuw leven in te blazen. Het plan bestaat uit de volgende vier pijlers: De kerk als ontmoetingsruimte voor concerten, lezingen, tentoonstellingen, festiviteiten, bijeenkomsten, stiltecentrum, afscheidsvieringen etc., verhuur van de kerk aan de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Harreveld voor het houden van woord- en gebedsvieringen; de kerk als ‘Museum Jos ten Horn’ de kunstenaar die het huidige interieur heeft ontworpen. Een museum in combinatie met de prachtige pastorietuin met historische kruiswegstaties en de gunstige ligging aan de fietspaden/N18 biedt aanvullende mogelijkheden voor Harreveld; en als laatste de verhuur van de (pastorie)woningen.  Onze geloofsgemeenschap prijst zich gelukkig dat er in ons dorp zo’n mooie plek blijft om ons geloof te beleven maar het is zeker ook belangrijk voor de leefbaarheid en vitaliteit van Harreveld dat dit mooie beeldbepalende historische gebouw behouden blijft en er nieuwe activiteiten worden ontwikkeld. De beheercommissie wenst stichting STAGATHA heel veel succes met de realisatie van hun plannen.