Het kerkgebouw en de pastorie aan respectievelijk de Borculoseweg 43 en 45 zijn gebouwd ter vervanging van de neogotische kerk aan de Rapenburg. Deze kerk had in de oorlogsjaren nogal wat schade opgelopen, maar was inmiddels ook te klein geworden (180 zitplaatsen) en voldeed liturgisch niet meer.

Het besluit voor een nieuwe kerk werd in 1947 genomen, ten tijde van het pastoraat van Franciscus Johannes Maria (Frits) van Gendt (pastoor te Neede van 1943-1953). Voordat de huidige Caeciliakerk op deze plek werd gebouwd, stond hier de villa van S.K. Haitsma Mulier. Deze was voormalig burgemeester van Neede. Het terrein werd op 1 mei 1947 aangekocht voor de som van fl. 12.000,-.
De oude kerk aan de Rapenburg, ingewijd op 15 december 1898, werd grotendeels verbouwd tot huishoudschool en kapel voor de zusters van Julie Postel uit Boxmeer.

Kerk   Interieur    Interieur
  H. Caeciliakerk      Priesterkoor     Kerkinterieur

 

Het oorspronkelijk plan was dat de nieuwe kerk 7 meter langer zou worden met een capaciteit van 530 zitplaatsen. Ook was er in dit plan een toren met een zadeldak opgenomen. Dit bleek iets teveel van het goede.

De Caeciliakerk zoals die er uiteindelijk aan de Borculoseweg 43 is gekomen, is een ontwerp van architect Joh. Sluijmer uit Enschede en werd gebouwd door de firma G.J.B. Hilbers uit Groenlo. In februari 1949 is begonnen met het grondwerk.
De eerste steen werd gelegd op 21 juni 1949. De plechtige inzegening vond plaats op 22 januari 1950 door Mgr. Huurdeman, gevolgd door de kerkconsacratie op 5 september 1950 door bisschop Mgr. Dr. J.O. Smit.

Het zag er even naar uit dat de kerk, i.v.m. de groei van de parochie, in de jaren ’60 uitgebreid moest worden. De parochie heeft daartoe nog wel een perceel grond van 670 m2 naast de kerk aangekocht.
Echter het kerkbezoek in Nederland liep in deze jaren zodanig terug, dat vergroting van de kerk onverantwoord zou zijn.
Vandaar dat in het jaar 1968 de kerk, en met name het priesterkoor, een verbouwing onderging. Het oude hoofdaltaar en de preekstoel verdwenen en maakten plaats voor een nieuw tabernakel, een nieuwe stenen altaartafel en een nieuwe lezenaar.

In de altaartafel ligt een reliek met daarin vermoedelijk een relikwie van de martelaar Perpetua (gestorven t.g.v. de christenvervolgingen in het jaar 203 n. Chr.).


De Caeciliakerk is gebouwd in een rondboogstijl, met zij-ingangen, die onder een afzonderlijk verlaagd dak zijn opgetrokken. Het priesterkoor daarentegen is hoogopgaand gebouwd. Het metselwerk is van het type “schoonmetselwerk”.
Het is een licht-modern gebouw met een romaans-basicaal karakter. De houten spantenconstructie maakt het gebouw lichter en ruimer, dan je van de buitenkant zou zeggen.

In de kerk zelf werd in de jaren ’60 het doopvont achter in de kerk verwijderd. Er kwam een nieuw exemplaar voor in de kerk, vlak voor het priesterkoor. Het is symbolisch een zeer aardige vondst, waarbij de paaskaars midden in het doopvont is geplaatst.

 

Orgel   Vaandel   Goede Herder   Heilige Caecilia
  Pels-orgel    Vaandel      Goede Herder      Heilige Caecilia

 

Het Pels-orgel, geplaatst links op het priesterkoor, dateert uit 1975 en is inmiddels al diverse malen gerestaureerd.

De parochiekerk beschikte over een parochievaandel van de H. Caecilia. De heilige staat hierop afgebeeld als patrones van de kerkmuziek met een snaarinstrument. Jarenlang is dit vaandel door de parochiële Broederschap van Kevelaer meegedragen tijdens de jaarlijkse processie in Kevelaer. In 1984 is dit vaandel verkleind en omlijst en heeft het een plek gekregen achterin de kerk.

Het kerkgebouw is over het geheel voorzien van glas-in-loodramen. In het priesterkoor zijn de twee gebrandschilderde ramen zeer opvallend. Dit wordt wel gezien als een stijlfout van de architect. Echter deze ramen, afkomstig uit de oude kerk, zijn pas in 1987 in de kerk geplaatst. De ronde Romaanse bogen in de kerk moesten toen worden aangepast. De ramen zijn vervaardigd in het jaar 1900. Oorspronkelijk waren er in de oude kerk aan de Rapenburg 8 van deze ramen. Zij zijn geschonken door o.a. de pastoors van Rooijen en Suurenbroek en de families van de kerkmeesters Reith en Alferink.

Links van de abdis zit een glas-in-lood raam met een afbeelding van de Goede Herder. Aan de voet staat de naam van de oprichter van de eerste RK Kerk in Neede, pastoor van Rooijen.

Rechts van de abdis zit een glas-in-lood raam met een afbeelding van Caecilia achter een orgel. De patrones van deze kerk is ook de patrones van de muziek, instrumentenmakers en zangers. De feestdag van de H. Caecilia is 22 november.

  

In de kerk bevinden zich 4 beelden:

1) Links achter, naast Maria van Altijddurende Bijstand, een gegoten gipsen beeld van de H. Jozef.
2) Naast dit beeld staat een bronzen replica van Julie Postel. Dit beeld werd op 4 februari 2007 door de congregatie van Julie Postel geschonken aan de parochie ter herinnering aan de aanwezigheid van de zusters in Neede van 1950-2007.
3) Links voorin in de kerk staat een gegoten gipsen beeld van Maria. Onder dit beeld bevindt zich ook de eerste steen van de kerk.
4) Rechts voorin, tegen de zijmuur, staat een gegoten gipsen beeld van het Heilig Hart. Het beeld van Maria is beduidend groter dan de beide andere beelden.

 

Kerkklok   Icoon
Kerkklok      Icoon O.L.V. van Altijddurende Bijstand

 

De Mariakapel is links achterin in de kerk. Er hangt een handgeschilderde icoon met een smeedijzeren omlijsting (gekocht in 1960). Op de icoon is Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand afgebeeld.

 

In de eerste plannen voor de Caeciliakerk zat ook een toren met een zadeldak. Uiteindelijk is er maar een eenvoudig klokkentorentje gekomen, gebouwd boven het priesterkoor. Het biedt ruimte aan een bescheiden klokje. Dit klokje in het klokkentorentje is gegoten in 1949 bij Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel. Ze weegt 105 kilogram en ze heeft een diameter van 55 cm. In tegenstelling tot veel andere kerkklokken heeft onze klok geen opschrift of naam. De klok wordt geluid 10 minuten voor het begin van elke viering en bij het overlijden van een van onze parochianen aan het begin van de middag om 12.00 uur.

 

 

Praktische zaken omtrent het kerkgebouw:

  • De kerk heeft 440 zitplaatsen
  • Voor minder validen staan er enkele comfortabele stoelen links vooraan in de kerk
  • De kerk is voorzien van een ringleiding
  • Op 3 plaatsen in de kerk is gelegenheid om een kaars op te steken (bij O.L.V. van Altijddurende Bijstand, bij de H. Maria en het H. Hartbeeld)
  • Er is een toilet in de tussenbouw naar de pastorie (vanuit de kerk toegankelijk via een trapje). Er kan ook (via de oranje deur links voor in de kerk) van de toiletten in het Achterhuis gebruik gemaakt worden. Hier is ook een invalidentoilet aanwezig.
  • Op het kerkplein is parkeren alleen in de vakken toegestaan. Er ligt ook een klein parkeerterrein naast het Achterhuis (toegankelijk via de Es).