Sinds zaterdag 25 juli is de Oost-Achterhoek een opmerkelijke fietsroute rijker!

Een zorgvuldige voorbereiding door een enthousiaste werkgroep heeft uiteindelijk geleid tot de route ‘Langs kerken, kruisen en kapelletjes’. Een gezamenlijk initiatief van de Geloofsgemeenschap H. Werenfridus en Oudheidkundige Vereniging Zuwent is uitgegroeid tot een fietstocht van 25 km. Men leidt de fietser vanaf het kerkplein in Zieuwent langs religieus erfgoed van kerkdorp Zieuwent en omgeving. Ook de O.L.Vrouw van Lourdeskerk in Mariënvelde is in de route opgenomen.

Die zaterdagochtend werden de genodigden hartelijk ontvangen op de pastorie van de H. Werenfridus in Zieuwent. Na de inloop met koffie en een heerlijk gebakje, verplaatste het (noodgedwongen) kleine gezelschap zich naar de pastorietuin. De groter opgezette opening die voor eind april was aangekondigd, kon jammer genoeg door de uitbraak van het coronavirus geen doorgang vinden.

In zijn welkomstwoord vertelde Henry Waalderbos (beheercommissie Zieuwent) kort over het oude Mariabeeld, geschonken door de familie Doppen. Haar komst en vervolgens het proces van haar renovatie is in feite de aanleiding geweest om deze ‘Mariaroute’ op te zetten. Vervolgens gaf Henry het woord aan Meike Prollius (toeristisch regiocoördinator). Zij gaf een korte toelichting op de fietsroute en bedankte alle leden van de werkgroep voor de fijne samenwerking.

Daarna overhandigde Meike officieel het eerste exemplaar aan Marieke Frank, wethouder van de gemeente Oost Gelre. Ook de wethouder prees het mooie initiatief en de goede samenwerking tussen alle betrokken partijen. Opnieuw laten Achterhoekers zien, dat kleine dorpskernen gastvrij, betrokken en springlevend zijn en oog hebben voor het erfgoed van hun voorouders. Goed overleg en samenwerken voor behoud van al dat moois is belangrijk en dat dragen ze ook uit! “Het toerisme is, zeker in deze tijd, van wezenlijk belang om Oost Gelre en zijn mooie kerkdorpen op de kaart te zetten. Deze route draagt hieraan vanaf nu een mooi steentje bij.”

Om de opening van de fietsroute helemaal compleet te maken, stond er natuurlijk een fiets klaar. En met het door-rijden van het startlint (toepasselijk gevonden in de Achterhoekse wimpel) werd de weg ‘vrijgegeven’ .

Tot slot bracht men in de pastorie nog een welgemeende toost uit en kon iedereen even napraten over het welslagen van het project. De plaatsing en onthulling van het geschonken en gerenoveerde Mariabeeld laat helaas nog even op zich wachten. Maar hopelijk zullen we toch in de meimaand van 2021 ‘de nieuwe jas van Maria’ kunnen gaan bewonderen. We houden u op de hoogte. Tot die tijd kunt u alvast genieten van ‘lekker weg in eigen land en eigen streek’ via de ‘Kerken-, kruisen- en kapelletjesroute’ in en rond Zieuwent.