Beste medegelovigen,
 

Vandaag, woensdag 22 december 2021, moeten wij u weer informeren over wijzigingen. Hierover is vandaag ook een extra nieuwsbrief verstuurd.

De effecten van de omikron-variant van het coronavirus zijn nog onbekend maar de voorspellingen vervullen velen met grote zorgen. Onze bisschoppen roepen op om uiterst voorzichtig te zijn. Zij hebben daarom de voorschriften aangescherpt.
Eerder kwamen de vieringen die na 17:00 uur waren gepland te vervallen.

Een belangrijke verdere aanscherping is, dat er bij de vieringen die voor 17:00 uur worden gehouden maar maximaal 50 kerkgangers kunnen worden toegelaten.
Voor Eerste Kerstdag kom je zó aan dit aantal. Ook bereikten ons geluiden van locaties die grote vraagtekens hebben bij het laten doorgaan van de geplande kerstviering in hun locatie. Het gaat dan om vragen rond logistiek, maar ook over inzetbaarheid van vrijwilligers, veiligheid en het niet willen teleurstellen van belangstellenden bij grotere toeloop.

We hebben als bestuur en team daarom besloten om voor Eerste Kerstdag hetzelfde te doen als voor Kerstavond.
Concreet betekent dit dat u zowel op Kerstavond als op Eerste Kerstdag alleen online via www.kerkdienstgemist.nl de eucharistie mee kunt vieren.

Kerstavond:

  • Groenlo: 20:00 uur door pastoor De Jong en pastoraal werkster Roetgerink, m.m.v. cantores Vocales
  • Lichtenvoorde: 21:00 uur door Mgr. Hoogenboom en diaken Peters, m.m.v. cantores

Eerste Kerstdag:

  • Groenlo: 9:30 uur door Mgr. Hoogenboom en pastoraal werkster Roetgerink, m.m.v. cantores
  • Lichtenvoorde: 11:00 uur door pastoor De Jong en diaken Peters, m.m.v. cantores

Alle andere geplande vieringen op Eerste Kerstdag vervallen. 

De bezetting van de koren hebben de bisschoppen naar beneden bijgesteld tot maximaal vier cantores. 

De vieringen van Tweede Kerstdag én de vieringen die daarna volgen, dus ook in januari, zijn toegankelijk voor maximaal 50 personen. Men dient online te reserveren via de vieringenpagina op de website www.paulus-ludger.nl. Dit kan tot uiterlijk vrijdag 12.00 uur. Werkgroepen, die voor Tweede Kerstdag en daarna gepland staan, maken met hun eigen beheercommissie een eigen afweging of zij de viering doorgang laten vinden. Bestuur en team kunnen en willen locaties en vrijwilligers niet dwingen tot medewerking aan vieringen, wanneer zij aarzelingen kennen rond hun veiligheid.  Voor u is het daarom van belang dat u het actuele rooster van vieringen op onze website raadpleegt.
De vieringen, in het weekend en de doordeweekse, voorgegaan door pastoraal team vinden vooralsnog doorgang. 

De basisregels rond de bestrijding van corona (thuisblijven bij klachten, anderhalve meter etc.) dienen altijd in acht te worden genomen.
Koffiedrinken na een viering, ook bij een doordeweekse viering, komt helaas ook te vervallen.
De secretariaten van de geloofsgemeenschappen hebben een bericht gekregen over het doorgeven van gebedsintenties naar de kerken waar gevierd wordt.

Uitvaartvieringen kunnen doorgang vinden in onze kerkgebouwen met inachtneming van de anderhalve meter maatregel. Afhankelijk van de grootte van het kerkgebouw kunnen daarbij 100 belangstellenden aanwezig zijn. Uitvaartvieringen in Groenlo en Lichtenvoorde kunnen met beeld en geluid worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

Met dit bericht beseffen wij dat het de zoveelste domper is!
Daarom vragen wij nu ook weer om uw begrip!

Namens het pastoraal team en het parochiebestuur,
Pastoor H.A.M. de Jong