Op zondag 12 juni wordt met een korte plechtigheid, aanvang 15.00 uur, in buurtschap de Hemmele, hoek Hemmeledijk-Boschlaan, een nieuw landkruis gezegend. Het oude kruis heeft ongeveer 50 jaar op deze zelfde plek gestaan en werd op het op Eerste Paasdag ontstoken paasvuur van Zieuwent geplaatst. Het landkruis in de Hemmele, kent een hele geschiedenis.

Het nieuwe landkruis is namelijk het derde op rij. Op 13 april 1947 zegende pastoor Goosen op ‘de meest verwijderde plek’ van de parochie een kruisbeeld. Gelet op de reisafstand naar de kerk, gold het bidden van een aantal Onze Vaders en Wees Gegroetjes op zondagmiddag bij dit kruis als een goed alternatief voor het bijwonen van het Lof.

Door verval werd in 1972 een nieuw en eenvoudig kruis, zonder corpus, opgericht. Na 50 jaar was ook dit kruis aan vervanging toe. Het nieuwe kruis, dat door pastoor De Jong zal worden gezegend, is wederom van eikenhout. De werkzaamheden aan het kruis, alsook de vervanging van de beplanting en het aanleggen van de verharding werden door de gezamenlijke buurt gerealiseerd, waarbij de gemeente Oost Gelre de materialen bekostigde. Het is een waardige en bezinnende plek geworden. Een plek om even bij stil te staan.

Klik hier voor de historie van het landkruis in De Hemmele