Aan de parochianen in de parochie HH. Paulus en Ludger en aan de beheerconmissies en pastoraatsgroepen

Decreet tot het vervroegd onttrekken aan de goddelijke eredienst
van de kerk Christus Koning te Lievelde

Beste parochianen,

Op 15 september 2023 heeft Willem Jacobus kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht, het decreet uitgevaardigd om de kerk van Christus Koning te Lievelde te onttrekken aan de aan de goddelijke eredienst en wel op 2 oktober 2023. Het decreet is een gevolg van het beleid van het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger, zoals neergelegd in het Bestuurlijk Beleids- en Gebouwenplan. Wij stellen u via deze mededeling in kennis van dit decreet. Binnen een termijn van 10 nuttige dagen, te weten tot en met 28 september 2023, kunt u aan de Aartsbisschop een aangetekend verzoek richten voor verbetering of herziening van dit decreet.

Het decreet staat volledig op de website van de Parochie.

Het Parochiebestuur HH. Paulus en Ludger

Open het decreet door op onderstaande afbeelding te klikken.

Decreet tot onttrekking