Deze adventsperiode besteedt de Adventsactie aandacht aan kinderen en kinderarbeid. Ieder kind heeft recht op een gezond leven, op een opleiding en bescherming. Het klinkt vanzelfsprekend, maar toch zijn er tientallen miljoenen kinderen die niet of nauwelijks naar school gaan. In plaats van onbezorgd te spelen en te leren, maken ze lange dagen om wat geld te verdienen, vaak onder gevaarlijke en ongezonde omstandigheden.
Zo gaan miljoenen kinderen in Pakistan nauwelijks naar school: hun ouders hebben er geen geld voor en de kinderen moeten al jong meewerken om wat extra geld te verdienen voor het gezin. Een speciaal schoolprogramma geeft ze toch de opleiding waar ze recht op hebben.
Caritas Pakistan Multan zet zich al jaren in voor onderwijs aan werkende kinderen in Multan, een stad in het zuiden van de provincie Punjab. Er zijn inmiddels veertien opleidingscentra opgezet voor werkende en achtergestelde kinderen. De lestijden zijn zodanig aangepast dat de kinderen toch nog deels kunnen blijven werken om een noodzakelijke bijdrage te kunnen leveren in het gezinsinkomen. Uiteindelijk kunnen ze wel een officieel schooldiploma behalen. 
De Adventsactie wil 680 werkende en kansarme kinderen gedurende 3 jaar onderwijs laten volgen op een van de opleidingscentra. De kinderen ontvangen een schooltas met boeken, schriften en schrijfspullen. Ze gaan drie tot vier uur per dag naar school van maandag tot en met zaterdag. Naast de gewone lessen is er aandacht voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden en normen en waarden. De kinderen krijgen ook les in de gevolgen van klimaatverandering. Het opleidingscentrum heeft ook een team dat kindermisbruik signaleert en opkomt voor de rechten van kinderen. Verder worden ouders en gemeenschappen geïnformeerd over kinderrechten, onderwijs en aanpassingen aan klimaatverandering.
Wilt u dit project steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL89 INGB 0653 1000 00 t.n.v. Adventsactie o.v.v. Pakistan.