Zoals we jaarlijks herdenken, vierden we op zondag 29 oktober de overledenen in het afgelopen jaar in onze geloofsgemeenschap H. Helena tijdens de Allerzielenviering.
Voorgangers was Jos Droste.
Om te gedenken zijn we samengekomen in Oude Helena Kerk voor de Allerzielenviering.
Wij gedenken onze overledenen in het afgelopen periode van 1 november 2022 t/m 31 oktober 2023.
Tijdens deze viering met gebeden, liederen, met gevoelens van verdriet en herinneringen. Mooie en troostvolle herinneringen, misschien ook trieste herinneringen.
De kruisjes van de overledenen met naam, geboorte- en overlijdensdatum staan opgesteld op het altaar. Eén kruisje is naamloos en vertegenwoordigt hen die zijn vergeten.
In iedere zondagsviering staan deze kruisjes door het jaar heen op het altaar opgesteld.
Na het H. Evangelie en de overweging mochten allereerst de nabestaanden een kaarsje komen ontsteken bij hun dierbare familielid of kennis. 
Daarna mochten alle aanwezigen, indien men dat wilde, een kaarsje branden met de gedachte aan hun eigen overleden dierbaren, in voorgaande jaren, of hun geloofsgenoten en bij de kruisjes plaatsen. Zo stonden we ook een moment stil bij hen die het leven lieten door geweld, ongelukken of tijdens de strijd voor hun vrijheid in oorlogslanden én bij hen die niemand meer kende, geen familie of vrienden hadden en stierven in eenzaamheid. 
Na de viering mochten de nabestaanden het kruisje mee nemen als herinnering aan hun dierbare overledene. 
Met Allerzielen vieren we dat zij in God geborgen mogen zijn en mogen leven in Zijn licht. 

Na de viering was er nog een gezellig samenzijn in Elim met koffie/thee.