Thema van de viering ‘Openbaring van de Heer’.

Een van de getallen met een bijzondere betekenis is ‘12’. Het jaar heeft 12 maanden, we tellen de tijd meestal in blokken van 12 uur, een dozijn is een veel gebruikte hoeveelheid. In de kerk en de bijbel is er sprake van de 12 apostelen, de 12 zonen van Jakob en de 12 stammen van Israël. En 12 dagen na Kerstmis vieren gelovigen het feest van de Openbaring van de Heer, ofwel Driekoningen. Het betekent het einde van de feestelijke kersttijd.
 
De RK geloofsgemeenschap Aalten heeft dit feest, de eerste viering in het nieuwe jaar, met bovenstaand thema gevierd op zondag 7 januari. 
.
“Wat vinden we als we het Kind in de stal vinden”: sprak voorganger Jos Droste? En wat vinden we in de toekomst? Gaan we met Hem mee? Soms vinden we onze eigen weg!
We hebben gebeden voor onze toekomst en ontferming en zongen liederen uit dankbaarheid, dat Hij naar ons toegekomen is. Hij is ‘Het licht’. God zet ons op het spoor van Zijn licht.
In zijn overweging sprak hij: “Wat opvalt is, dat verhalen uit de bijbel nog steeds actueel zijn. Die verhalen zijn geschreven om mensen houvast en richting te geven in tijden van verwarring en verandering. Denk daarbij aan de huidige situatie nu de grond onder onze voeten dreigt weg te zinken door verschillende gebeurtenissen als, aardbevingen, wateroverlast, branden enz. Paulus schreef een brief aan zijn geloofsgemeenschap in Efeze, daar was blijkbaar een probleem, dat we ook in onze tijd kennen. Hoe ga je om met mensen met een andere achtergrond, maar die ook hopen op een betere wereld? Hoe overbrug je die kloof?”
Veel mensen van en ander geloof waren aanwezig in deze viering. Lange tijd was dit onvoorstelbaar. Nu zitten we zo af en toe met protestanten in dezelfde bank, wat vroeger onvoorstelbaar was en voelt het wederzijds goed om samen te komen. Van alle kanten komen mensen af op ‘Het Licht’. Kijk niet naar wat ons scheidt, maar wat ons samen brengt! Wie de Geest het Woord en het Licht in zich toelaat, wordt een ander mens. De Messias wordt ook de vorst van de vrede genoemd. 

Na de viering was er de feestelijke nieuwjaarsreceptie in Elim, allen waren welkom en onder het genot van een kopje koffie/thee en ‘kniepertjes’, gebakken door een handige parochiaan was er gelegenheid om samen na te praten en elkaar het beste te wensen voor het Nieuwe Jaar, dat voor ons ligt.