William Klein Zeggelink is geboren en getogen in Harreveld. In verband met zijn studie en met name het daarop aansluitende werk, heeft hij een groot deel van zijn jongvolwassen leven buiten Harreveld gewoond. Afgestudeerd als ingenieur in de toegepaste natuurkunde, heeft hij aanvankelijk gewerkt in het technisch-wetenschappelijke onderzoek van de Universiteit Twente. Later is hij overgestapt naar de gezondheidszorg en wel het Nederlands Kanker Instituut – Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis te Amsterdam. Daarbinnen is hij een flink aantal jaren werkzaam geweest op een multidisciplinair researchproject ter verbetering en ontwikkeling van behandelingsmethoden bij borstkanker. Vanuit dat werk is hij uiteindelijk gepromoveerd tot doctor in de geneeskunde. Na vervolgens een aantal jaren in de consultancy business gewerkt te hebben, kwam hij op een kruispunt in zijn leven, waarop hij in 2012 heeft besloten terug te keren naar zijn wortels. Hij heeft toen de zorg voor zijn ouders op zich genomen en is betrokken geraakt bij het vrijwilligerswerk in Harreveld. Momenteel is hij voorzitter van de Zonnebloemafdeling, wijkhoofd van de buurtvereniging en medewerker van de ouderensoos, met brugfunctie naar WMO Harreveld waar hij tevens bestuurslid van is.

Medio 2017 is William gevraagd om lector te worden in onze kerk, voor de zich in die tijd nog afwisselende eucharistievieringen en woord- en communievieringen, en heeft in 2019 ook de functie van voorganger op zich genomen. Samen met Mieke Wessels, Maria van Uem en Hans Weikamp vormt hij werkgroep voorgangers, die gemiddeld één keer per maand een thematische woord- en gebedsviering verzorgt in de kerk (thans eigendom van stichting STAGATHA). Ook is hij acoliet bij met name uitvaarten; dit doet hij samen met André van Uem. Sinds begin dit jaar is William ook parochiebestuurslid met als focus de portefeuille geloofsgemeenschappen. Rode draad in alles wat hij doet is zijn betrokkenheid op sociaal-cultureel maatschappelijk gebied. Hij ziet zichzelf bovenal als netwerker en bruggenbouwer. “Verbindingen maken tussen mensen”, daarbij voelt hij zich als een vis in het water. Het geloof in God speelt van jongs af aan een grote rol in zijn leven. “God is er altijd geweest als kern en bron van al het goede”, aldus William. Dat er veel minder gelovigen naar de kerk komen, is helaas een feit. Hij schetst desondanks een positief toekomstbeeld: “De mens is onverminderd zoekende naar zingeving en houvast”. William maakt zich sterk voor een missionaire parochie: “Niet slechts het uitponden van het bestaande, maar tegelijkertijd opbouwend bezig zijn”. Feitelijk dezelfde basis, maar dan in een hedendaags jasje; moderner en medemenselijker.

Dit merk ik (correspondente) persoonlijk ook als ik een viering van de werkgroep bijwoon in Harreveld. De overwegingen worden in begrijpelijke taal en gebaseerd op het hedendaagse leven, gebracht. Naast de bestaande kerkliederen worden door Mieke Wessels nieuwe, modernere teksten voor liederen geschreven, passend bij een bepaalde themaviering. Na afloop van de viering is er gelegenheid tot gezellig samen koffie drinken. Dit alles maakt dat het aantal kerkgangers in Harreveld al jaren vrij stabiel is. Wat niet wegneemt dat het fijn zou zijn als nog meer mensen de weg zouden weten te vinden naar de kerk, en gaan beleven dat de vieringen zoals deze heden ten dage worden gehouden, niet meer overeenkomen met het beeld dat mensen hebben van de vroegere kerkdiensten. William, overige leden van de werkgroep, en alle andere vrijwilligers: dank voor de inzet binnen onze geloofsgemeenschap.