Logo Parochie

 

R.-K. Parochie
HH. Paulus en Ludger

OLV Tenhemelopneming | Beltrum

FacebookTwitterGoogle Bookmarks

 

 


Koninklijke onderscheiding voor vijftien Berkellanders waaronder twee inwoners van Beltrum

Burgemeester drs. J.H.A. van Oostrum had vanmorgen met vijftien personen uit diverse kernen van de gemeente Berkelland een bijzonder leuk telefonisch contact. Hij vertelde dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in een ridderorde.

Ze hebben allemaal een lintje gekregen voor hun jarenlange inzet voor de samenleving en zijn daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.
De uitreiking van de versierselen is op een later moment dit jaar. Door de Corona-maatregelen kon de geplande Algemene Gelegenheid vandaag niet doorgaan.

 

 Mevrouw Marietje Stegers-te Focht uit Beltrum (78 jaar) heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen en is daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.!  Zij is sinds 1966 actief voor de samenleving bij Wit Gele Kruis Beltrum als vrijwilliger (1966- 1971), bij Katholieke Plattelands Vrouwen als voorzitter (1971-1978), bij Stichting Dorpshuis De Wanne in Beltrum als voorzitter (1984- 1996); bij Gemeente Eibergen als raadslid en penningmeester van haar fractie (1998- 2005); bij Raad van Overleg Beltrum als afgevaardigde van de Sint Paulusparochie locatie Beltrum (2004-heden); bij ZijActief Gelderland als bestuurslid (2007-2015), vicevoorzitter (2015-heden) en afgevaardigde in bestuur van Zijactief Nederland (2007-2015); bij Sint Paulusparochie locatie Beltrum als vrijwilliger (2012-heden); bij Stichting Kulturhus De Wanne in Beltrum als vrijwilliger (2014-heden)
 

De heer Jan Pasman uit Beltrum (68 jaar) heeft de Koninklijke onderscheiding ontvangen en is daarmee Lid in de Orde van Oranje-Nassau geworden.!  Jan Pasman is sinds 1975 actief voor de samenleving bij activiteitenvereniging Losse Flodders in Beltrum als medeoprichter, bestuurslid (1975-1980, 1989- 1991), penningmeester (1980- 1983) en voorzitter (1991- 2002); bij Voetbalvereniging VIOS Beltrum als elftalleider (2002-2009), wedstrijdsecretaris (2007-2009) en lid kledingfonds (2009-2011); bij Stichting Paklack in Beltrum als oprichter en organisator (1982-2002), secretaris (2002- 2004) en penningmeester (2014-heden); bij Stichting Halfweg in Beltrum als oprichter en redactielid van Halfweg Ni’js (2002-heden); bij Stichting Vrienden van de Hassinkhof in Beltrum als penningmeester (2010-2017); bij Sint Paulusparochie Beltrum als commissielid Actie Kerkbalans (2012-heden) en als mede-uitzetter van fietsen autosterritten voor het Beltrums Volksfeestcomité.

De Mariakapel van de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming Kerk in Beltrum is elke dag geopend voor individueel bezoek. Tijdens de opening is het mogelijk om een kaarsje op steken, een gebed, iets in het intentieboek te schrijven, en te bidden voor een moment van persoonlijke bezinning. 

 

De kaarsjes en waxinelichtjes branden overal.

 

Of het nu in de Mariakapel of in Het Dorpsbos van Beltrum waar Koor Kiddoesj als cadeau destijds een Mariakapel heeft geschonken aan de Beltrumse gemeenschap. Deze Mariakapel was door vrijwilligers van het koor ontworpen en gerealiseerd. Op 21 maart 2010 werd de Mariakapel onder grote belangstelling door oud-pastoor H. Scholten onthuld en ingezegend. U bent van harte welkom!

Foto: Truus Stotteler

Normaal zouden we voor Pasen als versier groep van de kerk in Beltrum in de kerk mooie bloemstukken gemaakt hebben. Maar omdat de kerk gesloten is hebben we overlegd wel een mooi stuk op de deur van de kerk te maken. Dit heeft Laura Schilderinck gedaan. Erg mooi geworden. De deur staat altijd open overdag om een bezoekje te brengen aan de Maria kapel. Wij wensen jullie mooie Paasdagen. Laura, José, Josefien, Truus, Rene en Henk.

 

 

Vandaag zou de Passie gespeeld worden in de Paulus parochie..
Deze tekst/opname is van vorig jaar en dit lied zouden ze dit jaar ook zingen.. hoe toepasselijk..

Als wij niets doen

 

Denk je soms dat dit ons leven niet raakt
Of wachten we tot de storm over waait
Onze vrienden kapot worden gemaakt
Kijken we toe, tot de wind weer draait
Niemand van ons, heeft hier om gevraagd
Maar doen of je neus bloed is god geklaagd
we zitten te slapen, ons huis staat in brand
En je kunt niet weg, 't is overal, steek je kop niet in het zand

 

refrein


Als wij niets doen?
Wie dan?
We zien toch dat dit niet kan
't is nu aan jou en mij
Onze enige hoop zijn wij

 

Denk maar niet dat dit geruisloos verdwijnt
Het gaat niet weg als je, je ogen maar sluit
Je hoort en je ziet (maar je zwijgt)
Volg je je hart of redt je je huid

We kunnen niet blijven doen, of dit niet bestaat
We vergeten de regels en we stellen een daad
Er zijn veel te veel tranen, je voelt toch de pijn
't is nu aan jou, nu moet je er zijn

 

Als wij niets doen, wie dan?

We zien toch dat dit niet kan (zien dat dit niet kan)
't nu aan jou en mij
Onze enige hoop zijn wij

Verschuil je niet achter je hoge en veilige muur
Je moet je zelf vragen als de wereld in brand staat wie blust dan het vuur (blus jij het vuur?)
't Gaat over jou en mij
Onze enige hoop zijn wij
We zien toch dat dit niet kan
Als wij niets doen Wie dan?

 

In de 8e jaargang besteedt de redactie van het parochiemagazine SintLudgernu.nl aandacht aan onze naaste buren in de rubriek ’Ni’je naobers maken buurt. Voor de uitgave van april hebben wij de locatie Beltrum uitgenodigd ”Buurt” te maken.

Dit keer vertelt Beltrum over wie ze is en hoe ze samen kerk zijn uitdraagt.

Halfweg de 19e eeuw was de kerk in Beltrum een filiaalkerk van de Calixtusparochie in Groenlo. Vanaf 1853 tot 2010 was Beltrum een zelfstandige parochie en heeft in die anderhalve eeuw 12 pastores gekend. Onlangs kregen deze 12 pastores een ereplaats in het portaal van de kerk. Pastor Scholten, 93 jaar oud, onthulde toen een plaquette waarop de namen van deze pastoors vermeld staan. Met een knipoog werden ze de 12 apostelen van Beltrum genoemd.

Begraafplaats Beltrum

De begraafplaats is aangelegd op door familie Harbers geschonken grond. Tot en met maart 1853 werden de overledenen van Beltrum in Groenlo begraven en vanaf april 1853 werd de eerste overledene hier begraven. Wie de begraafplaats achter de Beltrumse kerk Onze Lieve Vrouw Ten Hemelopneming, bezoekt valt de enkele kunst- en cultuurhistorische waardevolle graven op. Het familiegraf van Harbers met daarop een opengeslagen boek met daarop de namen van de vanaf 1895 hier bijgezette overledenen. Ook het graf van de drie gezusters Hassink. Zij zijn nauw verbonden met de vroegere H. Gerardus Majella Stichting (zieken- en bejaardenzorg) gelegen naast de kerk, die middels een legaat van Johanna Wilhelmina Hassink tot stand kwam, het huidige woon-en zorgcentrum De Hassinkhof.

Pastorale noodwacht
Parochie HH. Paulus en Ludger
06-190 17 292

Agenda

20 sept 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Bewapenen of ontwapenen?
 
05 okt 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
Omarm wat op je pad komt!
 
08 nov 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
De dwaasheid van het geloof
 
13 dec 2022
19:30
Onze-Lieve-Vrouw-Tenhemelopnemingkerk te Beltrum
The Messiah van Händel zingt Kerstmis tegemoet